Åskådningsfostran: (å)skåda vär(l)den

Programsatsningen 2021 lyfter upp åskådningsfostran:

Vad handlar programsatsningen om?

Åskådningsfostran och fredsfostran går ofta hand i hand. Målet i båda fallen är en lite bättre värld och rättigheter åt var och en att leva i trygghet och fred i världen.

Gruppen inom Finlands Scouter som arbetat fram programsatsningen har gått igenom scoutprogrammet med åskådningsfostran-glasögon och gjort uppdateringar där det behövs. Målsättningen är en äkta positiv religionsfrihet där man får glädjas över sin egen åskådning, lära sig om andras åskådningar och tillsammans växa och arbeta för en smidig samvaro.

Programsatningen för med sig många tips på hur åskådningsfostran kan förverkligas i kåren på ett inkluderande sätt.

Dålig åskådningsfostran är åskådningsfostran som inte blir av. Utnyttja alltså uppdateringarna i programmet, låt dig inspireras och ta tillfället i akt att växa själv!

På den här sidhelheten kommer vi att samla tydliga och användbara länkar till scoutprogrammets aktiviteter och tips kring åskådningsfostran, sorterade under olika ämnesområden. Uppbyggnaden görs så den passar in i kårens vardag i olika skeden av scoutåret.

I januari koncentrerar vi oss på åskådningsfostrans byggstenar, tittar inåt och identifierar vår egen åskådning

I februari samlas vi kring fredsfostran.

I april siktar vi in oss på vårens och sommarens vandringar, läger, seglatser och utfärder, som är de bästa och viktigaste ställena för inkluderande och öppen andlighet.

I september närmar sig scoutlöftesavgivningarna och vi funderar på dem.

I november förbereder vi festligheter och firar en trygg och inkluderande åskådningsfostran i scoutingen.

Alla tips och aktiviteter som hör till programsatsningen kommer från och med medlet av januari att finnas färdigt inbakade på aktivitetssidorna; där du annars också letar efter instruktioner och tips för möten, utfärder och verksamhet, så det är superenkelt att använda tipsen i scoutvardagen.

Bakom programsatsningen 2021 står Finlands Scouters åskådningsfostranansvariga Merja “Memmu” Pietilä och Stella Björkholm.

 

Januari – byggstenarna

I januari koncentrerar vi oss på åskådningsfostrans byggstenar, tittar inåt och identifierar vår egen åskådning

Vargugarna:

Jag deltar i planeringen och förverkligandet av en stilla stund i min flock

Äventyrsscouterna:

Öster: Jag själv – aktivitetstipset: Jag är värdefull-teckning

När det skymmer

Spejarscouterna

Stadsetappen – LivsåskådningAktivitetstips: Tystnadens hjälpmedel i olika religioner

Lägerlivsetappen: Att stilla sig

Explorerscouterna:

Paus: Att göra sig av med sina bekymmer

 

Februari – i fred och ro

I februari samlas vi kring fredsfostran.

Thinking Day-materialet med temat Stå tillsammans för fred är programsatsningens fokus i februari.

April – inkluderande och öppen åskådning i verksamheten

I april siktar vi in oss på vårens och sommarens vandringar, läger, seglatser och utfärder, som är de bästa och viktigaste ställena för inkluderande och öppen andlighet.

Vargungarna:

Äventyrsscouterna:

Spejarscouterna:

Roverscouterna:

 

September – Jag lovar att enligt bästa förmåga

I september närmar sig scoutlöftesavgivningarna och vi funderar på dem.

Vargungarna

Äventyrsscouterna

Spejarscouterna

Explorerscouterna

Roverscouterna

Tips på hur man kan gå igenom löftet i de olika åldersgrupperna

Allmänt om scoutlöftet och idealen

November – Åskåda världen

I november förbereder vi festligheter och firar en trygg och inkluderande åskådningsfostran i scoutingen.

Vargungarna:

Äventyrsscouterna:

Spejarscouterna:

Roverscouterna:

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors