Verksamhet / Thinking Day

Thinking Day

Thinking Day firas i alla scoutländer som en påminnelse om scoutkamratskap men också för att öka kunskapen om orättvisor och samla in medel till förmån för scouting i fattiga länder. Thinking Day är en högtidsdag för den internationella scoutrörelsen, en dag för scoutbroderskap och -systerskap. Thinking Day traditionen har pågått sedan år 1926.

Det är vanligt att scouterna på Thinking Day samlar in pengar för scoutverksamhet som äger rum i svåra förhållanden. Resurserna styrs till målländerna via WAGGGS:s (Flickscouternas Världsförbunds) Thinking Day Fund och Pojkscouternas Världsförbund Scout Universal Fund. Thinking Day Fund grundades år 1932 och fondens medel används till att stöda scouting i hela världen, bl.a. genom att stöda ledarskapsutbildning i utvecklingsländer och genom att publicera scoutmaterial. Fonden hjälper också nygrundade scoutorganisationer på traven. En av fondens huvudmålsättningar är att bygga upp och stärka samhället. År 2014 stöder WAGGGS projekt gällande utbildning i Egypten, Bangladesh, Armenien, St Vincent och Greandinerna och i Benin. Dessutom arbetar WAGGGS för att höja medvetenheten om ämnet på en global nivå.

Varje år har insamlingen ett specifikt tema.

Thinking Day kan firas t.ex. på följande sätt:
– bekanta er med scouting i olika länder
– gör aktiviteter som behandlar globala problem
– samla in pengar till Thinking Day fonden

Thinking Day infaller tyvärr under södra Finlands sportlovsvecka, men ifall det inte går att fira Thinking Day under den riktiga dagen så kan man ju göra det en vecka tidigare eller senare.

Mer information hittar du på: www.worldthinkingday.org.

THINKING DAY 2023 - OUR WORLD, OUR PEACEFUL FUTURE

Temat för Thinking Day åren 2022-2024 är hållbarhet med fokus på klimat, jämställdhet och rättvisa under huvudrubriken Vår värld, vår framtid. 2023 är huvudrukriken Our world, our peaceful future och materialet går ut på att fundera på vårt förhållande till naturen på personlig, samhällelig och global nivå.

Scouterna i Sverige har översatt en del av aktiviteterna ur materialpaketet. Du hittar dem i deras aktivitetsbank: https://aktivitetsbanken.se/ (Öppna Avancerad sökning, kolla rullbardinsmenyn under Typ och kryssa i "internationellt program" så får du upp aktiviteterna.)

(Eftersom Scouterna har lite annan åldersgruppsdelning än den finländska scoutingen så kan det vara bra att ha koll på dem när man läser materialet (notera till exempel att materialets Äventyrarscout inte motsvarar de finländska äventyrsscouterna, utan det är spejarscoutåldern som avses då):

   Spårarscout (SV) - Vargunge (FI)
   Upptäckarscout - Äventyrsscout
   Äventyrarscout - Spejarscout
   Utmanarscout - Explorerscout
   Roverscout - Roverscout)

Hela materialpaketet hittar du:

på engelska: Our World, Our Peaceful Future

på finska: Maailmamme, rauhaisa tulevaisuutemme

TIDIGARE THINKING DAY-MATERIALPAKET

Thinking Day 2022 - Vår värld, vår gemensamma framtid

Temat år 2022 var Vår värld, vår gemensamma framtid och fokuserar på klimat och jämställdhet! Scouterna i Sverige har översatt materialet till svenska.

 

Thinking Day 2021 – Stå samman för fred

Ladda ner materialpaketet här 

Temat för årets Thinking Day-aktiviteter var fredsbygge; i materialet finns aktiviteter som tar sig an temat ur tre olika synvinklar; stå stark som handlar om att förstå vad fredsbygge är och vad det innebär att arbeta för fred, stå upp som handlar om konflikthantering och om att kunna granska en konfliktsituation från olika perspektiv, och stå samman som handlar om att gå från tanke till handling och granska sina egna val och påverka för ett fredligt samhälle.

 

Thinking Day 2017 - Att växa

2017 – Att växa.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors