Valikko

Sisupartio

Mikä sisupartio?

Partiolainen tutustuu sisupartioon. Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

 • Kaikki ikäkaudet: Mikäli omassa lippukunnassa on sisuryhmä, partiolainen osallistuu yhteiseen kokouksen sen kanssa tai vierailee sisuryhmän kokouksessa. Yhteisessä kokouksessa voi tehdä lähes mitä vain, ja sen kautta ryhmän on helppo tutustua sisupartiolaisiin ja sisupartiolaisten muihin lippukunnan ryhmiin. (Partio-ohjelma/Sudenpennut: Yksissä tuumin – Toimin yhdessä sisupartiolaisten kanssa, Seikkailijat: Sisu – Sisupartio, Samoajat: Osana yhteiskuntaa – Pieniä tekoja, isoja iloja, Vaeltajat: Lippukunta – Avoin partio ja Me ihmiset – Vähemmistöt)
 • Johtajisto: Pohtikaa, miten nousujohteisuus toteutuu sisupartiolaisten kohdalla. Miten tuette kasvavaa ja aikuistuvaa sisupartiolaista ja huomioitte hänen mahdollisuutensa  kouluttautua ja kehittyä partiossa. Tutkikaa myös, millaisia tukimahdollisuuksia taustayhteisöt ym. tarjoavat. Jos tukea ei vielä ole tarjolla, ilmoittakaa sellaisen tarpeesta.

 

 • Sudenpennut: Ryhmä oppii, mitä on sisupartio ja mitä sisupartiolaiset tekevät. Kokouksen aluksi johtaja kertoo tarinan Sammakko kermasaavissa.”B-P kertoi vanhan tarinan kahdesta sammakosta, jotka eräänä päivänä hypellessään sattuivat löytämään kerma-astian. Sammakot kurkistivat uteliaina astiaan ja putosivat siihen. Toinen sammakoista arveli kerman olevan jotakin kummallista nestettä, jossa sammakon oli mahdotonta uida. Niinpä se ei yrittänytkään, ja kun pelastajaa ei tullut, se vajosi pohjaan ja hukkui. Toinen sammakko ei antanut periksi. Se yritti uida ja potkia kaikin voimin. Välillä sekin vajosi, mutta ponnistautui taas pinnalle. Näin se jatkoi tunnista tuntiin. Ja kuinka kävikään? Äkkiä se tunsi jalkojensa alla kiinteää ainetta ja pääsi hyppäämään pois astiasta. Kerma oli sen ponnistellessa kirnuuntunut voiksi. Sisukas sammakko pelastui.” (Sammakko kermasaavissa/PartioWiki).Tarinan jälkeen sudenpennuilta voi kysyä, tietävätkö he, mikä tarinan opetus oli. Sisukkuudella voi siis voittaa kaikki esteet. Johtaja kertoo, että jotkut ihmiset tarvitsevat enemmän sisua sairautensa tai vammansa vuoksi. Näitä ihmisiä on myös partiossa, ja sisukkuudensa takia heitä kutsutaan sisupartiolaisiksi.Tämän jälkeen sudenpennut jaetaan pienempiin ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävä on keksiä viiden minuutin aikana mahdollisimman monta asiaa, joita henkilö, jolla on jokin rajoitus, voi tehdä partiossa. Ryhmille jaetaan erilaiset rajoitteet, esimerkiksi sokeus, pyörätuolissa oleminen ja kuurous. Tehtävän jälkeen verrataan, mitä eri ryhmät ovat keksineet ja todetaan, että sisupartiolaiset voivat tehdä partiossa oikeastaan mitä tahansa, kuten muutkin partiolaiset.Kokouksen lopuksi kokeillaan, millaista on esimerkiksi piirtää ilman käsiä, pelkkiä  jalkoja käyttäen tai yrittää tunnistaa erilaisia esineitä silmät sidottuna.
 • Seikkailijat: Ryhmä oppii sisupartiosta leikin avulla. Kokouksen alussa johtaja kertoo lyhyesti, mitä sisupartio on. Sitten johtaja lukee alla olevat väitteet yksi kerrallaan. Jos seikkailija uskoo väitteen olevan totta, hän siirtyy huoneen toiseen reunaan. Jos väite on seikkailijan mielestä valetta, hän siirtyy vastakkaiselle reunalle. Väitteen jälkeen johtaja kertoo oikean vastauksen ja väitteeseen liittyvän lisätiedon.
 • Kaverisi on pyörätuolissa joten hän ei voi harrastaa partiota. (väärin) – Jos henkilöllä on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, hän toteuttaa partio-ohjelmaa soveltaen. Toisin sanoen hän voi tietenkin harrastaa partiota. Keksittekö, mitä kaikkea pyörätuolista käsin pystyy tekemään?
 • Kaikki sisupartiolaiset ovat kehitysvammaisia. (väärin) – Sisupartiolainen voi olla esimerkiksi liikunta- tai aistirajoitteinen, hänellä voi olla jokin pitkäaikaissairaus tai hän on kehitysvammainen. Yhteistä kaikille sisupartiolaisille on vain se, että he tarvitsevat erityistä tukea partiossa.
 • Sisupartiolaiset tekevät aktiviteetteja. (oikein) Sisupartiossa toteutetaan partio-ohjelmaa mahdollisuuksien mukaan samalla tavoin kuin muutenkin partiossa.
 • Sisupartiota harrastetaan eri puolilla maailmaa. (oikein) Partion perustaja, englantilainen Robert Baden-Powell keksi sisupartion. Se on levinnyt ympäri maailmaa samoin kuin partio ylipäätään.
 • Aikuisille ei ole sisupartiota. (väärin) Kaiken ikäisillä tulisi olla mahdollisuus harrastaa partiota, olipa sitten sisupartiolainen tai ei. Valitettavasti kaikilla paikkakunnilla tai alueilla ei vielä järjestetä sisupartiota, tai se on kohdistettu vain jonkin tietyn ikäisille. Monissa lippukunnissa on kuitenkin jäseninä yksittäisiä sisupartiolaisia, jotka harrastavat partiota mahdollisuuksien mukaan.
 • Sisupartiolaisten tunnus on jalussolmu. (oikein) Sisupartiolaisten tunnus on sammakko, jota ympäröi jalussolmu. Se on vahva solmu, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.
 • Ensimmäinen sisuryhmä perustettiin Suomeen 20 vuotta sitten. (väärin) Sisupartiotoiminta aloitettiin Suomessa jo 1928, eli melkein 90 vuotta sitten.
 • Muut partiolaiset ja sisupartiolaiset voivat osallistua samoille leireille. (oikein) Totta kai! Näiden leirien ja yhteisten tapahtumien lisäksi sisupartiolaisille on omia tapahtumia, joissa he pääsevät tapaamaan muita sisupartiolaisia.
 • Ei ole olemassa sisulippukuntia eli sellaista lippukuntaa, jossa ei ole yhtäkään ei-sisupartiolaista. (Väärin) Useimmiten sisuryhmä toimii ei-sisupartiolippukunnan sisällä. Suomessa on kuitenkin kaksi kokonaista sisulippukuntaa.
 • Omassa kotikaupungissasi on sisutoimintaa. (Johtaja selvittää: missä, minkälainen ryhmä).
 • Väittämäpelin jälkeen lukekaa tarina Sammakko kermasaavissa. Miten se kuvaa sisupartiolaisia?”B-P kertoi vanhan tarinan kahdesta sammakosta, jotka eräänä päivänä hypellessään sattuivat löytämään kerma-astian. Sammakot kurkistivat uteliaina astiaan ja putosivat siihen. Toinen sammakoista arveli kerman olevan jotakin kummallista nestettä, jossa sammakon oli mahdotonta uida. Niinpä se ei yrittänytkään, ja kun pelastajaa ei tullut, se vajosi pohjaan ja hukkui. Toinen sammakko ei antanut periksi. Se yritti uida ja potkia kaikin voimin. Välillä sekin vajosi, mutta ponnistautui taas pinnalle. Näin se jatkoi tunnista tuntiin. Ja kuinka kävikään? Äkkiä se tunsi jalkojensa alla kiinteää ainetta ja pääsi hyppäämään pois astiasta. Kerma oli sen ponnistellessa kirnuuntunut voiksi. Sisukas sammakko pelastui.” (Sammakko kermasaavissa/PartioWiki).(Partio-ohjelma/ Seikkailijat: Sisu – Sisupartio)
 • Tarpojat: Vartio tekee  Sisupartio-julisteen kololle tai kirjoittaa jutun lippukunnan lehteen. Siten koko lippukunta saa tietää lisää sisupartiosta. Vartio voi yrittää löytää jonkun, jota haastatella aiheesta. Vaihtoehtoisesti tarpojat kuvaavat videon, joka kertoo sisupartiosta. Vartio selvittää ainakin mitä sisupartio on ja ketkä ovat sisupartiolaisia. Mitä sisupartiolaiset tekevät? Miksi on olemassa sisupartiota? Missä on teidän lähin sisupartioryhmä? Mistä sisupartiolaisen tunnistaa? (Tietoja sisupartiotoiminnasta saa ainakin Suomen Partiolaisten ja partiopiirien nettisivuilta.)
 • Samoajat: Samoaja selvittää, mitä on sisupartio. Vartio etsii lähimpänä itseään toimivan sisuryhmän ja menee pitämään kokouksen heille tai heidän kanssaan. Samoaja voi myös osallistua esimerkiksi oman piirinsä järjestämään sisupartiotapahtumaan. (Tietoja sisupartiotoiminnasta saa ainakin jokaisen partiopiirin nettisivuilta tai kysymällä piiritoimistosta.)
 • Vaeltajat: Vaeltaja selvittää, mitä on sisupartio. Hän etsii lähimpänä itseään toimivan sisuryhmän ja menee pitämään kokouksen heille tai heidän kanssaan. Vaeltaja voi myös osallistua esimerkiksi oman piirinsä järjestämään sisupartiotapahtumaan. (Tietoja sisupartiotoiminnasta saa ainakin jokaisen partiopiirin nettisivuilta.) Johtajisto pohtii mahdollisuutta sisuvartion perustamiseen lippukunnassa tai yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa. Lisätietoa sisuryhmän perustamisesta löytyy Sisupartio-oppaasta  (Partio-ohjelma/ Vaeltajat: Lippukunta – Avoin partio )

Partiossa rajoitteiden kanssa?

Partiolainen tietää, että partio on avointa kaikille. Hän ymmärtää, että partiota voi harrastaa myös erilaisten rajoitteiden kanssa. Johtaja auttaa huomaamaan, että monia partiota, kuten monia muitakin asioita, voi harrastaa erilaisten rajoitteiden kanssa. Yleinen mielikuva on, ettei esimerkiksi liikunta- tai aistirajoitteinen voi vammansa takia tehdä samoja asioita kuin rajoitteettomat. Miten tavallinen toiminta onnistuu erilaisten rajoitteiden kanssa? Ennen aktiviteettia johtaja kertoo ryhmälle sisupartiosta. Ainakin: Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

 • Sudenpennut: Sudenpentu kokeilee, millaisia asioita voi tehdä erilaisten rajoitteiden kanssa. Sudenpennut rakentavat esteradan. Kun rata on valmis, he yrittävät läpäistä sen silmät sidottuina. Toisena vaihtoehtona lauma leikkii Kim-leikkiä pelkästään esineitä tunnustellen tai niiden ääniä kuunnellen. Lauma voi kokeilla, kuinka monta ruoka-ainetta se onnistuu tunnistamaan vain ja ainoastaan hajun perusteella. Lauma voi myös tutustua erityisliikuntaan pelaamalla lajeja kololla. Boccian ja istumalentopallon ohjeet löytyvät liitteestä.
 • Seikkailijat: Seikkailija kokeilee, millaisia asioita voi tehdä erilaisten rajoitteiden kanssa. Seikkailijat rakentavat esteradan. Kun rata on valmis, he yrittävät läpäistä sen silmät sidottuina. Toisena vaihtoehtona joukkue leikkii Kim-leikkiä pelkästään esineitä tunnustellen tai niiden ääniä kuunnellen. Joukkue voi kokeilla, kuinka monta ruoka-ainetta se onnistuu tunnistamaan vain ja ainoastaan hajun perusteella. Joukkue voi myös tutustua erityisliikuntaan pelaamalla lajeja kololla. Boccian ja istumalentopallon ohjeet löytyvätkohta liitteestä. (Partio-ohjelma/Seikkailijat: Sisu – Erityisryhmille sovellettu laji)
 • Tarpojat: Tarpojat tutustuvat esteettömyyden toteutumiseen lähiympäristössään. Tarpoja yrittää suorittaa johtajan antamat tehtävät esimerkiksi silmät sidottuina, yhdellä kädellä tai pyörätuolissa istuen. Pyörätuolin voi yrittää saada lainaksi esimerkiksi oman kunnan terveyspalveluiden apuvälinepalveluista. Hyviä tehtäviä ovat esimerkiksi kololle saapuminen, vessassa käyminen tai (helpon) aterian valmistaminen ja syöminen. Kun jokainen tarpoja on saanut kokeilla tehtävän tekemistä, vartio pohtii yhdessä, mitä muita arkisia asioita rajoitus voisi hankaloittaa. Vartio ottaa myös selville, millaisia apuvälineitä on olemassa näitä haasteita varten.
 • Samoajat: Samoajat tutustuvat esteettömyyden toteutumiseen lähiympäristössään. Samoaja yrittää suorittaa johtajan antamat tehtävät esimerkiksi silmät sidottuina, yhdellä kädellä tai pyörätuolissa istuen. Pyörätuolin voi yrittää saada lainaksi esimerkiksi oman kunnan terveyspalveluiden apuvälinepalveluista. Hyviä tehtäviä ovat esimerkiksi kololle saapuminen, vessassa käyminen tai (helpon) aterian valmistaminen ja syöminen. Entä miten onnistuu ruokakaupassa käyminen? Kun jokainen samoaja on saanut kokeilla tehtävän tekemistä, vartio pohtii yhdessä, mitä muita arkisia asioita rajoitus voisi hankaloittaa. Vartio ottaa myös selville, millaisia apuvälineitä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja on olemassa näitä haasteita varten.
 • Vaeltajat: Vaeltajavartio arvioi oman lippukuntansa toiminnan esteettömyyttä. Kuinka helppoa tai vaikeaa eri rajoitteiden kanssa on päästä kololle? Missä muualla toimintaa tapahtuu, kuinka esteettömyys toteutuu siellä? Vartio voi testata esteettömyyttä käytännössä esimerkiksi sitomalla silmänsä tai kulkemalla kainalosauvojen kanssa. Kun kokeilu on tehty, vartio pohtii, ketä kaikkia esteettömyys hyödyttää. Vartio pohtii koko lippukunnan johtajiston kesken mahdollisuutta sisuvartion perustamiseen lippukuntaan tai yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa. Lisätietoa sisuryhmän perustamisesta löytyy Sisupartio-oppaasta. (Partio-ohjelma/Vaeltajat: Lippukunta – Avoin partio)
 • KOKO LIPPUKUNNALLE: Partiolainen osallistuu lippukunnan järjestämään tapahtumaan, jossa viedään partiotoiminta yhdeksi päiväksi esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikköön tai järjestetään partiomainen retkipäivä esimerkiksi palvelutalon asukkaille. (Partio-ohjelma/Sudenpennut: Yksissä tuumin – Toimin yhdessä sisupartiolaisten kanssa, Seikkailijat: Sisu – Sisupartio, Samoajat: Osana yhteiskuntaa – Pieniä tekoja, isoja iloja, Vaeltajat: Lippukunta – Avoin partio  ja Me ihmiset – Vähemmistöt )