Valikko

Yli rajojen

Yksi partion tehtävistä on rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Nämä rajat voivat olla valtioiden rajoja, kulttuurieroja tai poikkeavia ajatusmaailmoja. Partiolainen on maailmankansalainen, joka tietää ja taitaa ihmisoikeudet. Kansainvälisyys sekä siihen liittyvä kansainvälisyys- eli globaalikasvatus näkyy partiossa niin erilaisina kansainvälisinä tapahtumina kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvina aktiviteetteina. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Yli rajojen -menetelmäopas sisältää 13 toiminnallista rastia. Oppaan rastien avulla pakolaisuuteen ja ennakkoluuloihin liittyviin kysymyksiin voidaan pureutua niin partioryhmien koloilloissa tai muistelemispäivänä ja niin piirin kuin lippukunnankin tapahtumissa. Rastit soveltuvat tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille ikäkausille, mutta niistä on helppo muokata tekemistä myös nuoremmille. Rasteja on helppo soveltaa tilanteen mukaan: niistä voi muodostaa kokonaisen rastiradan tai hyödyntää yksittäisiä rasteja paikasta ja ryhmän koosta riippumatta.

Yli rajojen -menetelmäopas on toteutettu osana Suomen Partiolaisten kaksivuotista globaalikasvatushanketta Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo. Mukana menetelmäoppaan tuottamisessa olivat myös Suomen Pakolaisapu ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

Yli rajojen menetelmäoppaan materiaalit: