Äventyrsscouter (10-12 år)

Äventyrsscouter (10-12 år)

10-12-ihásiih

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla scouter. Äventyrsscouterna har möten varje veckan i lag om 10-15 äventyrsscouter. Lagen delas upp i mindre patruller med 4-5 äventyrsscouter. Laget leds av en eller flera kaptener. Kaptenen är en äldre ledare eller en roverscout. En explorerscout kan fungera som hjälpledare.

 

Äventyrsscouternas basprogram räcker två år. Därtill finns det färdigt program också för ett tredje äventyrsscoutår. Det tvååriga basprogrammet består av ett välkommenskede och fyra huvudväderstreck. Varje huvudväderstreck omfattar ett tjugotal aktiviteter. Valfrihet i programmet finns i form av utmaningar, som erbjuder meningsfullt program för utfärder och möten. Basprogrammet innehåller många traditionella scout- och utfärdsfärdigheter. En förutsättning för att scouterna ska kunna tillägna sig dessa är ofta att laget beger sig ut i naturen. Därför rekommenderas det att laget åker på utfärd minst två gånger per termin.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors