Roverscouter (18-22 år)

Roverscouter (18-22 år)

18-22 years old

Roverscoutprogrammet stöder unga vuxna i åldern 18-22 år. I programmet har man tagit i beaktande roverscouter i olika livsskeden, både vad gäller studier och arbetsliv, men också önskemål och egenskaper. Aktiviteterna är indelade i 37 kontroller med olika teman. Fyra av dessa är obligatoriska och från resten ska man välja minst en aktivitet man utför. Alla aktiviteter har en klar målsättning och beskrivning så att det ska vara lättare att anpassa förverklingssättet. En viktig del av utförandet av aktiviteterna är att gå igenom upplevelserna och tankarna de väckt tillsammans med lotsen. Roverscoutprogrammet består också av FiSSc:s och Finlands Scouters roverevenemang, tävlingar, utfärder, läger och andra scoutevenemang i Finland och utomlands.

Varje roverscout bygger sitt eget program, sin vandringakarta, i början av åldersgruppen för fem år framåt. Minst en gång om året funderar man på vad man gjort och vad man ännu vill föra och kan då uppdatera vandringskartan. Det är bra om man gör upp kartan tillsammans med sin lots eller åtminstone går igenom den tillsammans med lotsen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors