Psykiskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten kan ta hand om sitt eget psykiska välbefinnande. Hen ser till att hen orkar och kan vid behov säga nej. Roverscouten känner till lämpliga sätt att klara sig ur kriser och stressituationer.

Roverscouterna reflekterar över faktorer som rör deras eget psykiska välbefinnande. De kollar upp sina egna rutiner och strävar till att utveckla sitt eget psykiska välbefinnande. Roverscouterna bekantar sig även med hur naturen kan ha en stresslindrande effekt.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar