Egen ekonomi

Egen ekonomi

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten förstår att ekonomi är en del av livet och ser sina möjligheter att påverka den. Roverscouten kan ekonomiskt hantera långsiktiga och framtidsinriktade planer. Roverscouten kan förbereda sig för ekonomiska risker och göra upp reservplaner.

Roverscouten bekantar sig med investering, lån och uppföljning av den egna ekonomin. Roverscouten förstår de risker som rör ekonomin och kan göra upp reservplaner. Roverscouten kan budgetera.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors