Första hjälp

Första hjälp

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten behärskar grunderna i första hjälp och utvecklas på basis av sina egna kunskaper. Hen är färdig att vid behov dra nytta av sin kunskap i praktiken. Roverscouten förstår betydelsen av mental första hjälp. Roverscouten vet hur man går till väga vid svåra olyckor och plötslig död.

Roverscouten repeterar och övar sig inom första hjälpen. Hen försäkrar sig om att hen kan ge första hjälp och förbereda sig inför sådana situationer genom att öva i praktiken.

Valbara aktiviteter

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors