Fysiskt välbefinnande

Fysiskt välbefinnande

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten tar hand om sitt eget fysiska välbefinnande genom ett levnadssätt som främjar hälsa. Roverscouten kan iaktta sitt eget fysiska välbefinnande och planera sitt liv så att det främjar välbefinnande. Roverscouten känner till ett vuxet och ansvarsfullt sätt att använda rusmedel.

Roverscouten iakttar sin egen fysiska kondition och strävar till att förbättra sitt välbefinnande genom att göra små förändringar i sina rutiner. Roverscouten reflekterar över betydelsen av motion, mat och sömn för sitt eget välbefinnande.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors