Internationell scouting

Internationell scouting

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten förstår att hen är en del av den internationella scoutrörelsen och vet hurudana internationella möjligheter scoutingen erbjuder. Hen vet hur man kan vara internationell även i hemlandet. Roverscouten kan samarbeta med scouter med olika nationalitet.

Roverscouten deltar i internationell scoutverksamhet antingen i Finland eller utomlands. Förutom den här kontrollen genomför hen också ett separat utlandsprojekt i roverscoutperiodens slutskede.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors