Jag som gruppmedlem

Jag som gruppmedlem

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten förstår skillnaden mellan att ha ett uppdrag och att vara med i en grupp. Hen identifierar sina sätt att delta i gruppverksamhet som medlem eller som ledare.

Roverscouten övar att ge och ta emot feedback. Roverscouten reflekterar över och testar sitt eget deltagande i gruppverksamhet och hur hans eller hennes personlighet passar in i gruppens helhet. Hen utvecklar egna sätt att arbeta i grupp med hjälp av iakttagelser, reflektioner och feedback.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors