Jag som ledare

Jag som ledare

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten identifierar vad som är typiskt för hen som gruppledare. Hen identifierar sina vanor och egenskaper som ledare. Hen kan utveckla sin verksamhet som ledare beroende på gruppen, målet och situationen. Roverscouten kan rekrytera människor till sin grupp och ta hänsyn till deras egenskaper samt projektets behov. Hen känner till scoutingens ledarskapsmodell.

Roverscouten utvärderar sin egen verksamhet både som ledare och som medlem i en grupp. Hen iakttar sig själv och andra ledare och hittar goda och varnande exempel på olika sätt att leda en grupp. Hen provar på att vara ledare i olika sammanhang och förstår behovet av ett flexibelt ledarskap för att följa med grupprocessens olika skeden.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors