Könsidentitet och sexualitet

Könsidentitet och sexualitet

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten etablerar sig i sin egna vuxna sexualitet samt identifierar, och blir medveten om, sin egen könsidentitet. Roverscouten förstår att det existerar olika slags sexualitet och många könsidentiteter. Hen kan granska och vid behov ifrågasätta normer.

Roverscouten funderar och analyserar sin egen sexualitet och könsidentitet. Hen bekantar sig med olika slags sexualitet och könsidentiteter och förstår att sexualitet och könsidentitet inte är helt svart-vitt.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors