På väg mot vuxenheten

På väg mot vuxenheten

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten hittar ett bekvämt sätt att fungera som vuxen i scoutingen. Hen känner till möjligheterna som erbjuds för vuxna scouter och kan ta vara på dem. Roverscouten ser på vilket sätt tidigare erfarenheter inom scoutingen har inverkat på honom eller henne som människa. Hen kan ta på sig sin roll som förverkligare och pedagog.

Roverscouten reflekterar över sina år inom scoutingen och vad hen lärt sig under tiden samt planerar vad hen ska göra till näst. Roverscouten deltar i övergången och ansluter sig till de vuxna ledarna. 

Obligatoriska aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors