Proffs på projekt

Proffs på projekt

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten fördjupar sina projekthanteringskunskaper genom att öva på att verkställa projekt i praktiken. Hen kan välja ett lämpligt stort och krävande projekt och vågar prova på olika sätt att genomföra projekt.

Genom kontrollen bekantar sig roverscouten med metoder som stödjer projekthantering. Roverscouten förstår att när man gör ett projekt bör man även ta eventuella undantagstillfällen och risker i beaktande. Kontrollen kan genomföras på så sätt att hela roverpatrullen tillsammans ansvarar för ett och samma projekt.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors