Roverscoutevenemang

Roverscoutevenemang

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten deltar i ett evenemang för roverscouter. Hen skapar nätverk med andra roverscouter och får nya idéer till sin egen roverscoutverksamhet och om hur hen kan genomföra roverscoutprogrammet.

Roverscouten bekantar sig med FiSSc:s, Finlands Scouters eller internationella organisationers evenemang för roverscouter. Hen väljer det mest intressanta och lämpliga för honom eller henne och deltar i det. 

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors