Scoutprogrammet / Roverscouter / Scoutkåren
Scoutkåren

Scoutkåren

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten förstår scoutkårens verksamhet som en förening och ett samfund. Hen känner till scoutkårens traditioner och kan betrakta dem kritiskt. Roverscouten vet hur hen bör fungera inom scoutkåren och hur hen kan påverka i beslutsfattandet.

Roverscouten fungerar som representant för sin kår under FiSSc:s evenemang och även under medlems- och medelanskaffningstillställningar. Roverscouten deltar i sin kårs beslutsfattande och granskar dess arkiv och ekonomi för att få en överblick i hur scoutkåren har utvecklats till det som den är idag.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors