Till förmån för andra

Till förmån för andra

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten arbetar själv, och får även andra att arbeta för sådana saker som hen tycker är viktiga. Hen bygger upp en attityd där man inte räknar enskilda goda gärningar utan ser dem som en helhet. Roverscouten njuter av att utföra goda gärningar utan att själv tjäna något på det. Hen förstår betydelsen av samarbete. Roverscouten hittar sitt eget sätt att hjälpa och bidra.

Roverscouten ordnar ett projekt till förmån för andra människor eller naturen, eller förbinder sig till ett långvarigt uppdrag inom frivilligarbete. Roverscouten fördjupar sig i frivilligarbetets olika former. Rovescouten får erfarenhet från det att dagens goda gärning inte endast består av enskilda handlingar, utan även projekt och verksamhet där man målinriktat och långsiktigt jobbar till förmån för större ärenden.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors