Scoutprogrammet / Roverscouter / Uppdrag
Uppdrag

Uppdrag

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten förbinder sig till ett uppdrag som är lämpligt för hen. Hen klarar av att välja ett uppdrag som är lämpligt stort och utmanande, och lägger upp realistiska mål för sig själv. Roverscouten får i sitt uppdrag stöd av en vuxen.

Roverscouten väljer ett passligt uppdrag åt sig och gör ett handslag. Uppdraget är en process som innehåller rekrytering, introduktion, uppgifter och mål samt stöd, utbildning och respons under hela den tid uppdraget tar. Hen vet vad som förväntas av honom eller henne, känner till uppgifterna och utvärderingen av verksamheten samt vet hur man kan få stöd och hjälp. Uppdraget planeras utgående från roverscoutens tidtabell, fysiska förutsättningar och den egna patrullens möten så att uppdraget kan utföras utan att roverscouten blir överbelastad av arbete.

Valbara aktiviteter

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors