Vi människor

Vi människor

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten värdesätter mänskligheten och olika slags människor. Hen identifierar sina egna attityder, åsikter och värderingar och godkänner att alla inte tänker lika. Roverscouten känner till olika kulturella bakgrunder.

Roverscouten sätter sig in i en annan människas situation och jämför sina attityder mot och förutfattade meningar om olika människor och kulturer. Roverscouten bekantar sig med olika människor och är genuint närvarande i interaktionen med dem.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors