Viktiga värderingar

Viktiga värderingar

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten känner till scouternas värdegrund. Hen vet hur den kommer fram i den egna verksamheten och andras i såväl scoutingen som utanför. Hen hittar samband mellan scoutingens och andra organisationers och samfunds värderingar.

Roverscouten bekantar sig med scoutingens värderingar, mål för fostran, scoutmetoden, symboliken och historien. Hen tar reda på vad de betyder för honom eller henne själv och för hens scoutstig.

Valbara aktiviteter

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors