Kestävää elämää

Kestävää elämää

Samoajat
Samoaja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Samoaja ymmärtää toimintansa vaikutuksen ympäristöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Samoaja osaa ja haluaa muuttaa omaa toimintaansa ympäristöä ja muita ihmisiä huomioivammaksi.

Samoaja perehtyy kestävän kehityksen periaatteisiin. Hän muuttaa omaa toimintaansa ja kulutustottumuksiaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta parempaan suuntaan sekä pohtii toimiensa vaikutustaSamoajat oppivat ilmaisemaan mielipiteensä yhteisen hyvän eteen.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut taskut

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry