Partio-ohjelma / Samoajat / Meidän juttu
Meidän juttu

Meidän juttu

Samoajat
Samoaja syventää ymmärrystään ja kokemustaan pienryhmässä toimimisesta. Samoaja kokee yhteenkuuluvuutta oman partioryhmänsä kanssa ja viihtyy partiossa. Hän haastaa itseään erilaisissa tilanteissa ja saa itseluottamusta. Samoajalle kertyy erityisosaamista ja uusia partiotaitoja sekä kykyä heittäytyä tilanteisiin.

Samoajavartio etsii haasteita ja kehittyy niin ryhmä- kuin partiotaidoissakin. Samoajaporukassa ja oman vartion kesken opitaan uusia taitoja hyvällä meiningillä ja hitsaudutaan tiiviimmäksi ryhmäksi. Mitä luovempi  suhtautuminen ja hullumpi idea, sitä unohtumattomampi elämys.

Tämän taskun aktiviteeteista voidaan valita joko kiinteälle ryhmälle tai vaihtuvalle vartiolle sopivaa toimintaa.

 

Valinnaiset aktiviteetit

Muut taskut

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry