Partio-ohjelma / Samoajat / Minä itse
Minä itse

Minä itse

Samoajat
Samoajalle muodostuu selkeämpi käsitys itsestään, omista kyvyistään, luonteestaan, seksuaalisuudestaan ja taustastaan. Hän ymmärtää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin merkityksen ja osaa huolehtia omasta fyysisestä, henkisestä ja seksuaalisesta turvallisuudestaan. Samoaja osaa hyväksyä suuretkin muutokset osana elämää. Samoaja haastaa itseään ja rajoja rikkomalla tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Samoaja tunnistaa elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ja opettelee tekemään omaa elämänlaatuaan parantavia valintoja.

Samoaja haastaa itseään ja rajojaan esimerkiksi urheilullisella tavoitteella, haastavalla sosiaalisella tilanteella tai tekemällä jotain itselleen epämiellyttävää. Samoaja lisää itsetuntemustaan erilaisten toiminnallisten tehtävien ja pohdinnan avulla. Lisäksi samoaja harjoittelee elämänmuutoksiin sopeutumista.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut taskut

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry