Partio-ohjelma / Samoajat / Minä ja muut
Minä ja muut

Minä ja muut

Samoajat
Samoaja kykenee luomaan erilaisia ihmissuhteita ja asettumaan toisen asemaan. Samoaja harjoittelee tunnistamaan omat ennakkoluulonsa pyrkien niistä eroon. Hän pystyy toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Samoaja osaa kohdata myös vaikeita asioita luontevasti ja olla tukena tai hakea tukea.

Samoajan maailmassa on paljon ihmisiä. Osa ihmisistä on läheisiä ja tärkeitä, osa neutraaleita ja osa hankalia ja epämieluisia. Kaikkien kanssa on tultava toimeen ja tässä taskussa etsitään keinoja ja tapoja toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Samoaja harjoittelee myös kohtaamaan yllättäviä tilanteita ja elämänmuutoksia.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut taskut

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry