Osana yhteiskuntaa

Osana yhteiskuntaa

Samoajat
Samoaja tunnistaa yhteisöjä, joihin kuuluu, ja oman paikkansa niissä. Hän ymmärtää julkisen päätöksenteon olevan ihmisten välisiä sopimuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa. Samoaja tutustuu vapaaehtoistoiminnan eri muotoihin ja ymmärtää niiden merkityksen yhteiskunnassa. Samoajan partiotiedot syventyvät ja lisääntyvät.

Samoajat tutustuvat erilaisiin vaikuttamisen keinoihin ja kokeilevat niitä. He oppivat näkemään oman osallistumisensa merkityksen erilaisissa yhteisöissä. Samoaja etsii omaa paikkaansa ja tapaansa olla osana yhteiskuntaa ja partioyhteisöä.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut undefined

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry