Partio-ohjelma / Samoajat / Paussit
Paussit

Paussit

Samoajat
Samoaja tiedostaa oikean ja väärän eron valintoja tehtäessä. Hän rakentaa omaa maailmankuvaansa ja toimii oman etiikkansa mukaisesti jokapäiväisessä elämässään. Samoaja osaa arvioida sosiaalisia taitojaan ja kehittää niitä oman arvionsa perusteella.

Samoajaohjelmaan kuuluvat tarpojaohjelman tapaan paussit. Paussi on samoajakokouksen yksi osa. Se on toiminnallinen harjoitus, jossa samoaja pysäytetään elämään liittyvien asioiden äärelle. Tarkoituksena on antaa samoajalle eväitä kohti aikuisuutta. Paussi voi tukea kokoontumisessa käsiteltyä aihetta tai olla itsenäinen harjoitus. Paussien vetäjänä on hyvä usein olla aikuinen luotsi.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut aiheet

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry