Siirtymät ja evästauot

Siirtymät ja evästauot

Samoajat
Samoaja tiedostaa siirtymän avulla kuuluvansa uuteen ikäkauteen ja innostuu siitä. Siirtymästä jää hyvä muisto ja se kannustaa toimimaan ja jatkamaan partiossa. Evästauot selvittävät samoajalle, miten samoajaohjelma etenee. Samoaja huomaa, mitä kaikkea on tehnyt ja oppinut partiossa.

Siirtymät ja evästauot luovat rakennetta kolmelle samoajavuodelle ja rytmittävät samoajaohjelmaa. Samoajaikäkausi alkaa siirtymällä tarpojasta samoajaksi ja päättyy kolmannen samoajavuoden lopussa pidettävään siirtymään samoajasta vaeltajaksi. Siirtymien tehtävänä on selventää samoajalle se, koska samoajaikäkausi alkaa ja päättyy.

Jokaisen samoajavuoden päätteeksi pidetään evästauko, jossa samoaja pohtii kulunutta ja tulevaa partiovuotta. Evästauoilla samoaja oppii tarkastelemaan omaa toimintaansa ja huomaamaan, mitä hän on oppinut samoajissa

Pakolliset aktiviteetit

Muut taskut

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry