Spejarscouter (12-15 år)

Spejarscouter (12-15 år)

12-15-vuotiaat
Spejarscoutprogrammet har uppdaterats!

Spejarscoutprogrammet räcker 2-3 år, men märk ändå att scouterna uppflyttas till explorerscout först det år då scouten fyller 15 år.

Spejarscoutprogrammet består av ungefär ett halvår långa etapper. De obligatoriska etapperna är lägerliv, kreativitet, överlevnad och samhälle. Tilläggsetapperna jag och staden kan genomföras under spejarscoutprogrammets tredje år. Etapperna kan utföras i valfri ordning.

Varje etapp inleds med ett kurstagningsskede där patrullen planerar med med stöd av patrulledaren och lotsen en fyr, som är målsättningen för etappen. Patrullen väljer de aktiviteter enligt vilka färdigheter som behövs till fyren. Fyren är ett konkret evenemang där spejarscouterna får pröva på de kunskaper de lärt sig under etappen.

En etapp består av såväl obligatoriska som valfria aktiviteter. Det finns fem obligatoriska aktiviteter i varje etapp. Dessutom ingår en ansvars- eller ledarskapsuppgift i varje etapp. Minst fyra valfria aktiviteter genomförs under en etapp, en aktivitet ur varje grupp av målen för fostran. Lotsen handleder patrullen att välja lämpligt krävande aktiviteter åt sig.

Tilläggsetapperna är liksom de obligatoriska etapperna självständiga helheter som kulminerar i en fyr. Innehållet är uppbyggt på samma sätt i obligatoriska och valbara aktiviteter.

Pauserna är en viktig del av spejarscoutprogrammet. De är övningar genom vilka spejarscouterna stannar upp vid de viktiga sakerna i livet och som genomförs under nästan varje möte och utfärd. Spejarscouttiden avslutas med en uppflyttning från spejarscout till explorerscout.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors