Sanoista tekoihin: tekoja vuodelle 2023

Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksen vuosi 2023 kannustaa partiolaisia tekoihin paremman maailman puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Nämä teot on tarkoitus toteuttaa omaa lippukuntaa laajemmassa yhteisössä ja osallistaa ja kannustaa partion ulkopuolisia ihmisryhmiä tekoihin paremman maailman puolesta. Teoille pyritään saamaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tekemällä julkaisuja aihemerkinnällä #sanoistatekoihin23 ja #partioscout. Tässä kuvatut vinkit ovat ehdotuksia, ja ohjelmapainotuksen tiimoilta voi toteuttaa myös lippukuntien ja ryhmien omia ideoita! 

1 EI KÖYHYYTTÄ

Tekovinkki 1: Vaatekeräys

Teon kuvaus: Järjestämme vaatekeräyksen, jossa lahjoitamme käytettyjä vaatteita kierrättäville ja niitä vähävaraisille jakaville tahoille (esimerkiksi Hope ry, SPR, Kierrätyskeskus, seurakunnan diakoniatyö). Voimme osallistua myös Partioaitan asunnottomien yön takkikeräykseen syksyllä (vuosittain syys-lokakuussa, lisätietoa www.partioaitta.fi/hyvakiertamaan). 

Valmistelut: Selvitämme etukäteen avustuksia jakavalta taholta, minkä kauden vaatteita ja minkä kokoisina he keräävät mihinkin ajankohtaan ja järjestämme lippukuntamme ja lähipiirimme kesken keräyksen avustustahon toivoman kauden vaatteista. Voimme laajentaa keräystä kolon naapurustoon tiedottamalla siitä bussipysäkeillä, kirjastossa, kirpputorilla, lähikaupassa tai muualla sellaisessa paikassa, joka tavoittaa lähialueiden ihmisiä. Keräämme lahjoitusvaatteet kololle suljettuihin jätesäkkeihin tai muovikasseihin ja sovimme etukäteen avustuksia jakavan tahon kanssa, miten ne toimitetaan perille. Avustava taho huolehtii siitä, että vaatteet päätyvät käyttöön niitä tarvitseville ihmisille. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Auttava taho, kuten Hope ry, SPR, Kierrätyskeskus, seurakunta 

Yhteistyössä: Plan 

2 EI NÄLKÄÄ

Tekovinkki 1: Tuotamme ruokaa 

Teon kuvaus: Toteutamme yhteisöllisen keittiöpuutarhan, josta satoa annetaan hyväntekeväisyyteen tai valmistellaan elo-syyskuussa sadonkorjuujuhla, jossa tarjotaan ilmainen ateria joko yhteistyökumppanin kanssa ennalta sovitulle kohderyhmälle tai kaikelle kansalle. 

Valmistelut: Valitsemme sopivan yhteistyökumppanin, jonka kanssa yhteistyössä toteutamme keittiöpuutarhan. Joko hankimme tai nikkaroimme istutuslaatikoita, hankimme multaa ja sopivien hyötykasvien siemeniä (esim. porkkana, peruna, kesäkurpitsa, retiisi, kurkku). Toteutamme kylvöt huhti-toukokuussa lajista riippuen ja kesäkauden ajaksi sovimme eri ryhmien kesken kastelu- ja hoitovuorot vähintään siten, että kerran viikossa kasveista huolehditaan. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Seurakunnan partiotyöntekijä Seppo, tai nuorisotyöntekijä. Koulun oppilaskunta, biologian, maantiedon tai ympäristötiedon opettaja. Kaupungin puutarhuri, taloyhtiön isännöitsijä. Hyväntekeväisyysjärjestön työntekijä. 

3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

Tekovinkki 1: Hyvinvointia jakamassa 

Teon kuvaus: Järjestämme laulu- tai jumppahetken koko vuoden ajan säännöllisesti läheisen palvelutalon tai hoivakodin asukkaille.  

Valmistelut: Suunnittelemme 30-45 min ohjelman, johon sisältyy tuttuja yhteislauluja ja niihin sovitettuja jumppaliikkeitä, joita on mahdollista toteuttaa myös tuolilla istuen tai pyörätuolista käsin. Harjoittelemme ohjelman kerran tai kaksi oman lippukunnan porukalla ennen varsinaista tekoa. 

Mukana: koko lippukunta / sudenpentulauma / seikkailijajoukkue / tarpojavartio / samoajavartio / vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Palvelutalon tai hoivakodin työntekijät 

 

Tekovinkki 2: Kestositeen ompelu 

Teon kuvaus: Ompelemme kestositeitä ja järjestämme työpajan, jossa opetamme kestositeiden ompelua muille. Vähennämme näin kuukautisköyhyyttä ja rikomme kuukautisiin liittyviä tabuja, sekä edistämme kestotuotteiden käyttöä kertakäyttötuotteiden sijaan. 

Valmistelut: Tutustumme kestositeiden valmistukseen ja ohjeisiin No Missed School Days –hankkeen sivuilla: https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/materiaalipankki/samoaja-vaeltaja/ Ompelemme itse harjoituksena yhdet siteet, ja sen jälkeen järjestämme työpajan jossa voi ommella siteen. Mikäli kaikki eivät tarvitse sidettä omaan käyttöön, niitä voi kootusti lahjoittaa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan, neuvolan tai jonkin hyväntekeväisyysjärjestön kautta. Työpajan voi järjestää kololla normaaliin kokoontumisaikaan, mutta siitä pitää muistaa tiedottaa etukäteen. Sopivia kohderyhmiä työpajaan osallistujista voi löytyä esimerkiksi kunnan tai seurakunnan nuorisotyön kautta, neuvolasta (viesti ilmoitustaululle), Martta-järjestöstä tai vaikkapa sosiaalisen median käsityöaiheisista ryhmistä.  

Mukana: samoajavartio/vaeltajavartio  

Kehen ottaa yhteyttä? Mahdollinen yhteistyökumppani kestositeiden edelleen jakamista varten: kouluterveydenhoitaja, neuvola, hyväntekeväisyysjärjestö (esim. Hope ry, SPR, seurakunnan diakoniatyö) 

Yhteistyössä: No Missed School Days -kehitysyhteistyöhanke Suomen Partiolaisten ja Ugandan partiolaisten välillä 2019-2022 

4 HYVÄ KOULUTUS

Tekovinkki 1: Tarvikkeet koulutielle kaikille 

Teon kuvaus: Keräämme rahaa lasten koulunkäynnin mahdollistamiselle kriisialueilla. 

Valmistelu: Mietimme, miten toteuttaa varainkeruu. Pidämmekö myyjäiset vai keräämmekö rahaa esimerkiksi tekemällä simaa vappuna, tarjoamalla ohjelmaa lasten syntymäpäiville, vai jollain muulla keinolla. Voimme myös osallistua lipaskeräykseen kerääjinä. Tuoton ohjaamme valitsemamme luotettavan toimijan kautta koulunkäynnin mahdollistamiseksi kriisialueella. Esimerkiksi Unicefin kautta tuki ohjautuu Ukrainaan, Afganistaniin, Syyriaan, Jemeniin ja Itä-Afrikkaan (tilanne syksyllä 2022): https://www.unicef.fi/lahjoita/  

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kaikki mahdolliset yhteistyökumppanit, partiolaisten lähipiiri, vastaantulevat ohikulkijat. 

5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

Tekovinkki 1: Valokuvanäyttely 

Teon kuvaus: Järjestämme omalla paikkakunnallamme valokuvanäyttelyn tasa-arvosta ja tyttöjen oikeuksista.  

Valmistelu: Valitsemme sopivan paikan, missä valokuvanäyttelyn voisi järjestää siten, että se tavoittaisi paljon ihmisiä tai uusia kohderyhmiä. Lisäohjeita Planilta https://plan.fi/loyda-oma-tapasi-osallistua/jarjesta-valokuvanayttely/  

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kirjasto, kaupungin- tai kunnantalo, tai jokin muu julkinen tila, missä näyttelyn voisi toteuttaa. Myös mahdollisesti kauppakeskus tai kauppa. 

Yhteistyössä: Plan 

 

Tekovinkki 2: Lukupiiri 

Teon kuvaus: Järjestämme kaikille avoimen lukupiirin, jossa pohdimme ilmastokriisin vaikutuksia tasa-arvoon ja tyttöjen oikeuksiin tai yleisesti lukupiiri sukupuolten moninaisuudesta ja lasten ja nuorten kokemuksesta kasvamisesta muunsukupuolisena tai transsukupuolisena.  

Valmistelut: Lukupiirin voi järjestää teams-kokouksina netissä, kirjaston kanssa yhteistyössä kirjaston tiloissa, kololla tai vaikkapa kirjakaupassa tai kahvilassa. Lukupiirin voi toteuttaa aikuisille, lapsille tai nuorille sopivana. Vinkkejä luettavista kirjoista: https://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2019/09/tytot_ja_ilmasto-lukuvinkit-1.pdf tai https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/intersukupuolisuus/lapsille/ tai https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/2019/11/08/tietokirja/ tai  https://otava.fi/kirjat/olen-ystavasi-aina/ tai https://atena.fi/kirjat/sukupuoleen-katsomatta  

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kirjasto, koulut, nuorisotyöntekijät, kirjakaupat, kahvilat. 

Yhteistyössä: Plan 

 

6 PUHDAS VESI JA SANITAATIO

Tekovinkki 1: Kahden minuutin suihkut 

Teon kuvaus: Haastamme koko lippukuntamme jäsenistön perheineen sekä oman laumamme/joukkueemme/ vartiomme muiden harrastusten joukkueiden tai ryhmien jäsenet perheineen siirtymään kahden minuutin suihkuihin.  

Valmistelut: Sitoudumme kellottamaan suihkussa käyntimme vähintään kuukauden ajan ja raportoimme siitä sovitulla tavalla, esimerkiksi nettilomakkeella tai paperikirjanpidolla viikoittaisissa kokouksissamme. Pyydämme samaa raportointia kaikilta mukaan lähteviltä harrastusseuroilta. Haastekuukauden päätteeksi teemme laskuharjoituksen siitä, paljonko vettä onnistuimme säästämään kun laskemme yhteen kaikki raportoidut suihkut ja vertaamme siihen, että yksi suihku olisi kestänyt 10 minuuttia. Kannustetaan kaikkia raportoimaan jokainen suihkussa käynti, oli sen kesto ollut 1,5 min tai 3 tai 8 minuuttia, tärkeintä on että jokainen yrittää parhaansa ja vähentää vedenkulutustaan nykyisestä. Ymmärrämme, että eri ihmisillä eri elämäntilanteissa on erilaiset mahdollisuudet nopeuttaa toimintaansa ja/tai vähentää suihkussakäyntien määrää - emme tuomitse. Mahdollistamme myös anonyymin raportoinnin. Muistutamme kampanjakuukauden aikana, että pikasuihku säästää paitsi vettä, luontoa ja energiaa, myös todennäköisesti rahaa. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kaikki lippukuntalaisten perheet, sekä lippukunnan jäsenten muiden harrastusyhteisöiden jäsenet ja perheet 

 

7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA

Tekovinkki 1: Villasukat jalassa energiansäästöön 

Teon kuvaus: Mahdollistamme talven viettämisen viileissä huoneissa virkkaamalla lähipiirillemme villatöppösiä. Järjestämme myös virkkaustalkoot ja -työpajan, jotta mahdollisimman moni oppii virkkaamaan villatöppösiä, eikä säädä huonelämpötilaansa yli 18-20 asteen talvella. 

Valmistelut: Veistämme omat virkkuukoukut pihlajasta tai koivusta esimerkiksi tällä ohjeella https://www.varikaskadenjalki.fi/jos-vuolet-itse-virkkuukoukun-virkkaisitko-silla-oikeasti/ ja virkkaamme sen jälkeen töppöset esimerkiksi tällä ohjeella: https://www.novitaknits.com/fi/virkatut-tossut-novita-7-veljesta-tai-novita-isoveli . Järjestämme työpajan lähialueiden asukkaille niin virkkuukoukun vuolemisesta kuin villatöppösten virkkuusta. Lahjoitamme töppösiä viestillä “Säästäthän energiaa ja pidät huonelämpötilan 18-20 asteessa talven ajan.” Mikäli mahdollista, käytämme töppösten tekemiseen jämälankoja, joita voimme niin ikään haalia lähipiireiltä, työpaikoilta ja kolon lähialueiden asukkailta. 

Jos olet innokas partiokäsitöiden tekijä ja/tai suunnittelija, suunnittele toki partioaiheiset töppöset ja jaa vinkki kaikille esimerkiksi Facebookin Partiokäsityöt -ryhmässä, josta se poimitaan tänne. 

Mukana: koko lippukunta/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Jokaisen partiolaisen lähipiiri, kolon lähialueiden asukkaat. 

 

8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

Tekovinkki 1: Reilun kaupan viikko 

Teon kuvaus: Toteutamme Reilun kaupan viikon yhteistyössä paikallisen kahvilan, ravintolan, kaupan, kioskin tai hotellin kanssa.  

Valmistelut: Teemme yhteistyökumppanin tiloihin tietoiskumateriaalia (esim. julisteet, kahvilan pöytiin pöytäkortteja) siitä, miten Reilun kaupan tuotteiden valitseminen erityisesti tietyissä tuoteryhmissä (kahvi, tee, banaani, puuvilla, ulkomaiset leikkokukat) auttaa globaalin etelän työntekijöitä saamaan tehdystä työstä sellaista palkkaa, että sillä pystyy elämään ja ehkä jopa elättämään perheensä. Voimme myös toteuttaa esimerkiksi Reilun kaupan näyteikkunan tai tuottaa Reilun kaupan ruokaohjeita. Hankimme tietoa ja halutessamme myös materiaalia Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Paikallinen kahvila, ravintola, kioski, kauppa, hotelli. 

9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUURIA

Tekovinkki 1: Kestävän liikkumisen mahdollistaminen 

Teon kuvaus: Kartoitamme kolomme läheisyyden ja jokaisen ryhmän jäsenen matkan kololta kotiin sekä kotoa koululle sillä silmällä, että onko matka turvallinen toteuttaa kestävästi eli julkisilla liikennevälineillä, jalan tai pyörällä. Mikäli havaitsemme puutteita, olemme niistä yhteydessä kuntaan tai kaupunkiin. Tarvittaessa laadimme adressin tai kuntalaisaloitteen tilanteen parantamiseksi siten, että kestävä liikkuminen kunnassamme kyseisillä arkipäiväisillä reiteillä on mahdollista. Mikäli tiedossamme on jokin muu tärkeä reitti kunnassamme, jossa ei ole mahdollista liikkua kestävästi, tartumme myös tähän. Mikäli asia ei etene tai emme saa vastakaikua, voimme myös järjestää mielenilmauksen kunnantalon tai kaupungintalon läheisyydessä. 

Valmistelut: Otamme selvää oman lähialueemme pyörä- ja kävelyteiden olemassaolosta ja kunnosta, vaaranpaikoista sekä julkisen liikenteen reiteistä ja aikatauluista. 

Mukana: sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kunnan viranhaltijat, kunnanvaltuusto, kunnan valtuutetut 

 

10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN

Tekovinkki 1: Vastaanottokeskusten lasten ja nuorten harrastus 

Teon kuvaus: Tarjoamme vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille mahdollisuutta harrastaa partiota toteuttamalla 2-4 (perhe)partiokokousta noin 3-4 viikon välein ja sen jälkeen ottamalla halukkaat mukaan viikkotoimintaan. Mahdollisesti myös aktiivisia aikuisia voi pyytää mukaan niin viikkotoimintaan kuin apukäsiksi retkille, leireille ja tapahtumiin. 

Valmistelut: Valmistaudumme 2-4 partiokertaan ilman yhteistä kieltä, esimerkiksi tekemällä tai tulostamalla kuvakortteja keskeisistä toiminnoista (jono, käsienpesu, nuotio, muki - mitä tarvitsettekaan) tai opettelemalla muutaman sanan eri kielillä, joita vastaanottokeskuksessa puhutaan (kysy kielistä vastaanottokeskuksesta etukäteen): ukraina, kurdi, arabia. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Paikkakunnalla toimiva vastaanottokeskus 

Yhteistyössä: Scouts, Peace and Security -hanke 

11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT

Tekovinkki 1: Jalanjäljet  

Teon kuvaus: Järjestämme hiilijalanjälkitalkoot pitämällä yhden viikon ajan partiokertojen mukaan hiilijalanjälkilaskuripistettä jossain julkisessa tilassa ja kannustamme testin tehneitä antamaan lupauksen toteuttaa omassa arjessaan ja elämässään testin antamia vinkkejä matkalla kohti entistäkin kestävämpää arkea. 

Valmistelut: Teemme jokainen joko itse (vanhimmat ikäkaudet ja aikuiset) tai kodeissamme vanhempien kanssa (nuorimmat ikäkaudet) Sitran elämäntapatestin https://elamantapatesti.sitra.fi/ ja annamme myös lupauksen toteuttaa ainakin kaksi siitä saatua räätälöityä vinkkiä siitä, miten säästämme sekä luontoa, omaa aikaamme että rahaa. Kun oma ryhmä/koko lippukunta on tehnyt testin, siirrymme etukäteen sovitusti pitämään testauspistettä kauppakeskuksessa, lähikaupan aulassa, torilla, suositussa leikkipuistossa, kirjastossa tai jossain muussa julkisessa tilassa. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kaupunki, kunta: kirjasto, nuorisotyö, toripalvelut. Lähikauppa, kauppakeskus 

Yhteistyössä: Plan (alkuperäinen idea), Sitra (elämäntapatesti)

12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

Tekovinkki 1: Harrastusvälineet kiertoon 

Teon kuvaus: Järjestämme tavaranvaihto- tai kirpputoritapahtuman joko livenä tai netissä (tavaranvaihtopörssi esim. Google Driven avulla) harrastusvälineille. 

Valmistelut: Järjestämme tilaisuuden, johon jokainen voi tuoda joko ilmaiseksi tai myyntiin harrastuksessa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita, joille ei omassa perheessä enää ole tarvetta (jääneet pieniksi, harrastus loppunut) mutta jotka ovat yhä ehjiä ja käyttökelpoisia. Tilaisuuden voi järjestää esimerkiksi kololla, mutta sitä on mainostettava riittävästi jotta myös muiden harrastusjärjestöjen lapset ja nuoret perheineen löytävät paikalle. Partiovarusteista tällaisia varusteita voi olla vaikkapa makuualustat, rinkat, saappaat, vaelluskengät, sadevaatteet, kompassit, partiopaidat, ruokailuvälineet jne. Pyydämme jokaista mukaan tulevaa harrastusjärjestöä sekä markkinoimaan tapahtumaa omalle jäsenistölleen, myös miettimään etukäteen mitkä varusteet ovat tällaisia joita olisi järkevä kierrättää. Kokoamme listan mukaan tulevista harrastusjärjestöistä, jotta osallistujat tietävät minkä kaikkien lajien välineistöä tapahtumassa ainakin on tarjolla. 

Mukana: koko lippukunta 

Kehen ottaa yhteyttä? Muut alueen harrastusjärjestöt: urheiluseurat (jalkapallo, koripallo, jääkiekko, yleisurheilu, pesäpallo, uinti, salibandy&sähly, sirkus, tanssi, itämaiset lajit - yritämme saada yhteyden mahdollisimman moneen), ratsastustallit, musiikkiopistot, taidekerhot ja –koulut, käsityökerhot ja –koulut ym. 

13 ILMASTOTEKOJA

Tekovinkki 1: Ilmastokestävä liikkuminen 

Teon kuvaus: Haastamme muut paikalliset yhdistykset ja yhteistyötahomme järjestämään toimintansa 3 kk ajan niin, että liikkuminen hoidetaan vain lihasvoimin tai joukkoliikennettä käyttäen. Teemme itse lippukunnassamme samoin!  

Valmistelut: Tiedotamme haasteesta omaa lippukuntaa, jäsenistöä ja vanhempia. Luomme haasteelle jonkin kannustavan kanavan, esimerkiksi Instagram-tilin. Mahdollisesti haaste voidaan toteuttaa myös Kilometrikisa-sivuston ja kisan kautta, jolloin jokaisen on liityttävä omiin joukkueisiin www.kilometrikisa.fi -sivustolla. Olemme aktiivisia niin tiedotuksessa kuin kilpaan ja haasteeseen kannustamisessa. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Yhteistyötahot, esimerkiksi mahdollinen taustayhteisö, lippukuntalaisille läheiset työyhteisöt, lähiseudun muut harrastusyhteisöt 

Yhteistyössä: Scouts, Peace and Security: Suomen Partiolaisten ja Nepalin partiolaisten välinen kehitysyhteistyöhanke 

 

Tekovinkki 2: STOP-Ilmastopelin peluutus 

Teon kuvaus: Pelaamme STOP! Ilmastopeliä yhdessä muiden yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten kanssa. 

Valmistelut: STOP-Ilmastopeli on oppimispeli, jossa nuoret eläytyvät ilmastoratkaisujen tekemiseen ja siihen, miten niiden seuraukset tuntuvat Nigeriassa, Perussa ja Suomessa. Pelaajamäärä on 9–27 henkilöä. Peliin voi tutustua tai tilata oman kappaleen osoitteessa  https://www.globaalikoulu.net/ilmastopeli/ Pyydämme omaa opettajaamme peluuttamaan pelin koko luokalle, tai järjestämme itse peluutuksen siten, että peliin osallistuu oman partioryhmämme lisäksi myös muita nuoria joko harrastus- tai urheilujärjestön tai nuorisotyön kautta. 

Mukana: tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Koulu, opettaja, oppilaskunta, kunnan nuorisotyö, seurakunnan nuorisotyö, muut paikalliset harrastusyhdistykset ja urheiluseurat. 

Yhteistyössä: Plan 

 

Tekovinkki 3: Kouluruokaan vaikuttaminen 

Teon kuvaus: Vaikutamme omien koulujen ruuan kestävyyteen WWF:n vinkkien avulla. 

Valmistelut: Tutustumme huolellisesti WWF:n kouluruoka-oppaaseen ja toimimme sen esimerkin avulla. https://wwf.fi/ruoka/kouluruoka/ Tarvittaessa teemme kuntalaisaloitteen. 

Mukana: tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä: Koulu, kunta 

Yhteistyössä: WWF 

14 VEDENALAINEN ELÄMÄ

Tekovinkki 1: Talkoot rannalla 

Teon kuvaus: Järjestämme järven tai meren rannalla roskienkeruutalkoot tai osallistumme WWF:n järjestämiin roskienkeruutalkoisiin Itämeren rannalla. 

Valmistelut: Mikäli järjestämme omat talkoot, ilmoitamme niistä esimerkiksi kirjaston, lähikaupan ym. Ilmoitustauluilla ja kannustamme myös partiolaisten perheenjäseniä ja ystäviä ja muuta lähipiiriä mukaan. Varustaudumme jätesäkein ja hanskoin ja suuntaamme vesistön äärelle keräämään roskia sovittuna ajankohtana. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? WWF:n Rankku-hanke https://wwf.fi/alueet/itameri/rankku/  

Yhteistyössä: WWF 

 

Tekovinkki 2: Kansalaishavainnointia veden äärellä 

Teon kuvaus: Osallistumme yhdessä Suomen ympäristökeskus SYKE:n kanssa kansalaishavainnointiin vesistöihin liittyen. Tutustu yhdessä SYKEn kanssa tuotettuun kansalaishavainnoinnin ohjelmapakettiin, josta löytyy tekemistä esimerkiksi kesäleireille.

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Yhteistyössä: Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Tampereen yliopisto 

15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ

Tekovinkki 1: Vieraslajitalkoot 

Teon kuvaus: Järjestämme lupiinin tai jättipalsamin (tai mahdollisesti jonkun muun vieraslajin) kitkemiseksitalkoot, joihon kutsutaan mukaan paikallisia asukkaita. 

Valmistelut: Selvitämme, missä vieraslaji lähialueellamme kasvaa ja milloin sen hävittäminen on otollisinta (esimerkiksi lupiini kasvaa usein teiden varsilla ja pientareilla, kitkeminen milloin tahansa ennen kuin se siementää elokuun lopussa). Lisätietoa saamme esimerkiksi Nuorten vieraslajitalkoo -oppaasta https://www.allergia.fi/site/assets/files/25159/nuorten_vieraslajitalkoo-opas-1.pdf sekä WWF:n sivuilta https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/vieraslajitalkoot/. Sovimme talkoopäivän hyvissä ajoin, jotta ehdimme mainostaa esimerkiksi jaettavin kierrätysmateriaaleista valmistetuin lehtisin tai julistein, voimme myös viettää yhden partiokerran ryhmittäin feissaamalla talkoistamme ja jakamalla tietoa näin. Pyrimme liikkumaan talkoopaikalle kestävästi, esimerkiksi julkisen liikenteen avulla, polkupyörillä tai kävellen. Jaamme tietoa talkoista esimerkiksi talkoopaikan ohi liikennöivällä bussilinjalla, kirjastossa, lähikaupassa tai muussa tilassa, joka tavoittaa paikallisia asukkaita. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Paikalliset ihmiset, halutessamme voimme järjestää talkoot yhteistyössä vaikka haastamalla jonkun toisen harrastusjärjestön tai esimerkiksi paikallisen yrityksen henkilöstön talkoisiin kanssamme. 

Yhteistyössä: WWF

 

Tekovinkki 2: Pölyttäjien pidot 

Teon kuvaus: Kannustamme kolomme lähialueiden naapurustoa sekä kolon isännöintiä jättämään niityt ja nurmikot ajamatta ja jättämään pölyttäjille ravintoa. Olemme myös yhteydessä kuntaan tai kaupunkiin ja pyydämme samanlaista pölyttäjien huomioimista kaupungin nurmialueille. 

Valmistelut: Teemme pölyttäjien huomioimisesta kylttejä ja laitamme niitä kolon niityn eteen ja jaamme halukkaille naapuruston jäsenille. Teemme kuntalaisaloitteen pölyttäjien huomioimisesta kaupungin nurmialueilla. 

Mukana: sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio  

Kehen ottaa yhteyttä? Kolon lähiseudun naapurusto, kolon isännöinnistä ja hallinnosta vastaava taho, kaupungin tai kunnan ympäristötoimi tai valtuusto 

Yhteistyössä: Scouts, Peace and Security –hanke 

 

Tekovinkki 3: Laiskotellen syksyyn – ravinteita maaperään ja talvihorrospesiä siileille 

Teon kuvaus: Kannustamme kolomme lähialueiden naapurustoa sekä kolon isännöintiä jättämään lehdet haravoimatta ja lehtikasat poistamatta ja jättämään näin maaperälle luonnollisia ravinteita sekä siileille luonnollisia talvipesäpaikkoja. Olemme myös yhteydessä kuntaan tai kaupunkiin ja pyydämme samanlaista maaperän ja siilien huomioimista kaupungin puistoalueille. 

Valmistelut: Teemme aiheesta kylttejä ja laitamme niitä kolon pihaan ja jaamme halukkaille naapuruston jäsenille. Teemme kuntalaisaloitteen haravoinnin hillitsemiseksi kaupungin nurmialueilla. Voimme myös nikkaroida siileille horrospesiä, mikäli ei vaikuta siltä että lähiympäristössä voi säilyä luonnollisia lehtikasoja. Tästä vinkkejä siilin talvipesään: https://www.siilikiikarissa.fi/talvipesan-rakentaminen  

Mukana: sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kolon lähiseudun naapurusto, kolon isännöinnistä ja hallinnosta vastaava taho, kaupungin tai kunnan ympäristötoimi tai valtuusto.

 

Tekovinkki 4: Metsävaikuttaminen 

Teon kuvaus: Suojelemme lähimetsää. 

Valmistelut: Selvitämme, omistaako oma kunta tai seurakunta metsää. Jos omistaa, olisiko siinä suojeluarvoa? Tutustumme metsäoppaaseen ja teemme suojelualoitteen omasta lähimetsästä. https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7kib28pietgk1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf  

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Seurakunta, kunta.  

Yhteistyössä: WWF 

 

Tekovinkki 5: Miljoona roskapussia

Teon kuvaus: Osallistumme Miljoona roskapussia -kampanjaan.

Valmistelut: Varaamme roskienkeruuta varten roskapihtejä, roskapusseja ja hanskoja. Roskapihtejä voi lainata joillakin paikkakunnilla kirjastoista. Lähdemme keräämään roskia ryhmämme tai lippukuntamme kanssa. Toimitamme täyden roskapussin sekajätteeseen. Lopuksi merkitsemme kerättyjen roskapussien määrän kampajasivuille https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia.

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

 

16 RAUHAA JA OIKEUDENMUKAISUUTTA

Tekovinkki 1: Autamme Ukrainaa 

Teon kuvaus: Autamme Ukrainan partiolaisia järjestämällä talkoot, tempauksen tai myyjäiset joiden tuotto ohjataan Ukrainaan. Myös joulukampanjasta voimme ohjata osan Ukrainan partiolaisille. 

Valmistelut: Päätämme, miten toteutamme varainkeruuta Ukrainan partiolaisten hyväksi ja toimimme sen mukaan. Tuoton Ukrainan partiolaisille voimme ohjata esimerkiksi Iso-Britannian partiolaisten huivikaupan kautta: https://www.onestopscouting.co.uk/national-scout-scarf-of-ukraine-1 tai kaikkien ukrainalaisten hyväksi vaikkapa SPR:n, Unicefin, Pelastakaa Lapset ry:n tai muun luotettavan toimijan kautta. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

 

Tekovinkki 2: Vastustamme kiusaamista 

Teon kuvaus: Järjestämme kiusaamisen vastaisen kampanjaviikon tai -kuukauden ja tarjoamme kiusaamisen vastaisia työpajoja muille harrastusyhteisöille. Hyödynnämme Suomen Partiolaisten rauhankasvatusmateriaaleja työpajoissa. 

Valmistelut: Hankkiudumme vierailulle samalla paikkakunnalla toimivaan harrastusjärjestöön tarkoituksena luoda joukkue- ja tiimihenkeä ja torjua kiusaamista. Järjestämme Suomen Partiolaisten rauhankasvatusmateriaaleista sopivan ikäkauden mukaisia aktiviteetteja vierailullamme. Vierailulla voi tapauskohtaisesti olla kokonainen sudenpentulauma, seikkailijajoukkue tai tarpojavartio, tai valikoiden vain vanhempia ikäkausia tai partiojohtajia. Rauhankasvatusmateriaalit löydät osoitteesta https://partio-ohjelma.fi/toiminta/rauhankasvatus. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio   

Kehen ottaa yhteyttä? Paikalliset muut harrastusjärjestöt. 

 

Tekovinkki 3: Mitä rauha on? 

Teon kuvaus: Tuotamme kolokerroilla teoksia, joissa mietitään mitä rauha on. Kokoamme tuotoksista taide- tai runonäyttelyn, jonka avajaisiin kutsutaan oman alueen silmäätekeviä kuulemaan lasten näkökulmasta rauhaan, sekä muista lapsille ja nuorille tärkeistä asioista. 

Valmistelut: Tuotokset voivat olla taidetta paperille vapaalla tekniikalla, tai esimerkiksi runoja tai vaikka räppejä.  Tekstimuotoisetkin teokset kirjoitetaan paperille, jotta ne saadaan näyttelyyn seinälle. Teoksissa voidaan pohtia sekä sitä, mitä rauha on, että sitä, kun rauhaa ei ole ja mitä tunteita se lapsissa ja nuorissa herättää. Samankaltaisia teoksia tuotetaan myös Nepalissa nepalilaisten partiolaislasten ja nuorten toimesta, ja niitä voidaan liittää osaksi näyttelyä ja avajaistapahtumaa. 

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Kirjasto, kahvila tai muu tila, jossa taidenäyttely voidaan toteuttaa. Scouts, Peace and Security -hankeryhmä, joka koordinoi samankaltaisia taideteoksia Nepalin partiolaisten kanssa toteutettavaksi. Oman kunnan/kaupungin/seurakunnan/partiopiirin silmäätekeviä, joita kutsutaan taidenäyttelyn avajaisiin. 

Yhteistyössä: Scouts, Peace and Security -kehitysyhteistyöhanke Suomen Partiolaisten ja Nepalin partiolaisten välillä  

17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS 

Tekovinkki 1: Suomen Partiolaisten pitkäaikaiset kumppanuudet 

Teon kuvaus: Keräämme varoja Suomen Partiolaisten pitkäaikaisten kumppanimaiden Nepalin ja Ugandan auttamiseksi. Myös Senegalin, Nigerin ja Beninin partiolaisten kanssa on ollut kumppanuuksia ja yhteistyötä ja halutessamme voimme tukea myös näitä alueita. 

Valmistelut: Mietimme, miten varojenkeruu toteutetaan. Talkoot, vohvelin myyntiä, pop up -ravintola, UNICEFin tai SPR:n keräykseen osallistuminen vai jokin muu tapa? World Food Programme tai Plan International Suomi tukevat myös Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyö- ja kumppanuustavoitteita ja niiden kautta voimme osallistua tavoitteiden mukaiseen varainkeruuseen. Tutustumme etukäteen myös Suomen Partiolaisten kumppanuuksiin, tavoitteisiin ja kehitysyhteistyöhankkeisiin: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/ Voimme myös oman esimerkkimme avulla kannustaa muita harrastusjärjestöjä toteuttamaan varainkeruuta Suomen pitkäaikaisen kumppanimaan Nepalin hyväksi esimerkiksi haasteen avulla. Lisätietoa Suomen valtion rahoittamasta kehitysyhteistyöstä Nepalissa: https://um.fi/kehitysyhteistyo-nepal  

Mukana: koko lippukunta/sudenpentulauma/seikkailijajoukkue/tarpojavartio/samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Valittu hyväntekeväisyyskumppani. Mikäli järjestetään jotkin talkoot tai tapahtuma, tiedotamme lähialueiden asukkaita siitä. 

Yhteistyössä: Scouts, Peace and Security -kehitysyhteistyöhanke Suomen Partiolaisten ja Nepalin partiolaisten välillä. 

 

Tekovinkki 2: Erätauko-keskustelu toisen maan partiolaisten kanssa 

Teon kuvaus: Keskustelemme ennalta sovitusta kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin liittyvästä aiheesta toisen maan partiolaisten kanssa etäyhteyksin.  

Valmistelut: Sovimme keskustelun ajankohdan ja teeman etukäteen toisen maan partiolaisten kanssa. Tutustumme itse ja kerromme toisen maan partiolaisille etukäteen Erätauko-menetelmästä ja pyrimme noudattamaan sen periaatteita keskustelussamme https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/eratauko-koulutukset/. Pyrimme myös keskustelun aikana sopimaan toimenpiteistä, joita aiomme kumpikin osapuoli tahoillamme tehdä paremman maailman puolesta. Teemme keskustelusta julkisen jutun sosiaalisen median alustalle ja tarjoamme juttua myös partiomediaan ja paikallislehtiin. Keskustelun voi ajoittaa myös JOTA/JOTI-viikonlopulle. 

Mukana: samoajavartio/vaeltajavartio 

Kehen ottaa yhteyttä? Nepalin partiolaisiin saa yhteyden Scouts, Peace and Security -hankkeen hankeryhmän kautta. Senegalin partiolaisiin saa yhteyden vastuullisuuskasvatusvastaava Laura Lehdon kautta (sposti tai teams (a)partio.fi). Muiden maiden partiolaisiin voi kysyä kontakteja omasta piiristä. 

Yhteistyössä: Scouts, Peace and Security -kehitysyhteistyöhanke Suomen Partiolaisten ja Nepalin partiolaisten välillä 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry