Partio-ohjelma / Vaeltajat / Aikuisuuteen
Aikuisuuteen

Aikuisuuteen

Vaeltajat
Vaeltaja löytää itselleen mielekkään tavan olla partiossa aikuisena. Hän tuntee partion aikuisille tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa tarttua niihin. Vaeltaja näkee millä tavalla hänen tähänastinen partiopolkunsa on vaikuttanut hänen kehitykseensä ihmisenä. Siirtymäriitissä vaeltaja tulee osaksi lippukunnan aikuista johtajistoa.

Vaeltaja pohtii menneitä partiovuosiaan ja niiden aikana opittua. Hän suunnittelee, mitä ryhtyy tekemään partiossa seuraavaksi. Vaeltaja osallistuu siirtymään ja liittyy aikuiseen johtajistoon.

Pakolliset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry