Fyysinen hyvinvointi

Fyysinen hyvinvointi

Vaeltajat
Vaeltaja pitää huolta omasta fyysisestä hyvinvoinnista valitsemalla omaa terveyttä edistävän elämäntavan. Vaeltaja osaa tarkkailla omaa fyysistä hyvinvointiaan ja suunnitella elämäänsä hyvinvointia edistävästi. Vaeltaja osaa täysi-ikäisen ihmisen päihteiden käytön.

Vaeltajat tarkkailevat omaa fyysistä kuntoaan ja pyrkivät parantamaan hyvinvointiaa tekemällä pieniä muutoksia rutiineihinsa. Vaeltajat pohtivat liikunnan, ruoan ja unen merkitystä omalle hyvinvoinnilleen.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry