Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Vaeltajat
Vaeltaja ymmärtää olevansa vastuussa omista päätöksistään ja valinnoistaan sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaeltaja tekee kestäviä valintoja ja osaa perustella ne. Vaeltaja ymmärtää puheen ja aikomusten eron aktiiviseen tekemiseen ja toimimiseen.

Vaeltaja tutustuu kestävänkehityksen periaatteeseen ja tarkastelee omia kulutusvalintojaan kestävän kehityksen periaatteen kannalta. Tarvittaessa vaeltaja muuttaa omia kulutustottumuksiaan tai toimintatapojaan.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry