Partio-ohjelma / Vaeltajat / Me ihmiset
Me ihmiset

Me ihmiset

Vaeltajat
Vaeltaja arvostaa erilaisia ihmisiä ja ihmisyyttä. Hän tunnistaa omia asenteitaan, mielipiteitään ja arvojaan, sekä hyväksyy, etteivät kaikki ajattele samoin. Vaeltaja tuntee erilaisia kulttuuritaustoja.

Vaeltaja asettuu toisen ihmisen asemaan ja vertaa asenteitaan ja ennakkoluulojaan erilaisista ihmisistä sekä kulttuureista. Vaeltaja tutustuu erilaisiin ihmisiin aidosti läsnä olemalla ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry