Minä johtajana

Minä johtajana

Vaeltajat
Vaeltaja tunnistaa itselleen tyypillisen tavan olla ryhmän johtajana. Hän tiedostaa tapojensa ja ominaisuuksiensa vaikutuksen omaan johtamiseen. Hän osaa kehittää toimintaansa ryhmän, tavoitteen ja tilanteen vaatimalla tavalla. Vaeltaja osaa rekrytoida ihmisiä ryhmäänsä ottaen huomioon projektin tarpeet ja ihmisten ominaisuudet. Hän tuntee partion johtamismallia.

Vaeltaja arvioi omaa toimintaansa sekä johtajana että ryhmän jäsenenä. Hän tarkkailee itseään sekä muita johtajia ja löytää hyväksi kokemiaan sekä varoittavia esimerkkejä eri tavoista johtaa. Hän kokeilee johtamista erilaisissa tilanteissa ja ymmärtää erilaisen johtajuuden tarpeen ryhmäprosessin eri vaiheissa.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry