Minä ryhmän jäsenenä

Minä ryhmän jäsenenä

Vaeltajat
Vaeltaja ymmärtää eron pestitehtävänsä ja ryhmässä olevan roolinsa välillä. Hän tunnistaa tapoja, joilla hän osallistuu eri ryhmien toimintaan jäsenenä tai johtajana.

Vaeltaja harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Vaeltaja pohtii ja testaa omaa osallistumistaan ryhmätyöskentelyyn ja oman persoonansa soveltuvuutta ryhmään kokonaisuutena. Hän kehittää omia ryhmässä työskentelyn tapojaan havaintojensa, pohdintojensa tai saamansa palautteen avulla.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry