Moninaisuus ja asenteet

Moninaisuus ja asenteet

Vaeltajat
Vaeltaja tunnistaa ja osaa tarvittaessa muuttaa omia asenteitaan. Vaeltaja arvostaa ja kunnioittaa toisia ihmisiä, vaikka ei hyväksyisi toisen kaikkia tekoja, asenteita tai mielipiteitä. Vaeltaja osaa tunnistaa normeja ja suhtautua normeihin kriittisesti. Vaeltajalla on kyky ja halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta.

Vaeltaja ottaa selvää, mitä normikriittisyys tarkoittaa. Hän havainnoi lippukunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin vallitsevia normeja. Hän ottaa selvää omista ennakkoluuloistaan ja pyrkii murtamaan niitä. Vaeltaja kehittää tapoja, joilla ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa lisääntyvät.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry