Painavaa partioasiaa

Painavaa partioasiaa

Vaeltajat
Vaeltaja tuntee partion arvopohjan. Hän tietää, miten se näkyy hänen omassa toiminnassaan ja muiden toiminnassa sekä partiossa että partion ulkopuolella. Hän löytää yhteneväisyyksiä partion sekä muiden järjestöjen ja yhteisöjen arvoissa.

Vaeltaja tutustuu partion arvoihin, kasvatustavoitteisiin, partiomenetelmään, symboliikkaan ja historiaan. Hän selvittää niiden merkityksen itselleen ja omalle partiopolulleen.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry