Partio-ohjelma / Vaeltajat / Pesti
Pesti

Pesti

Vaeltajat
Vaeltaja sitoutuu itselleen sopivaan pestiin. Hän osaa valita sopivan kokoisen ja sopivan haastavan pestin ja asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Vaeltaja saa pestissään tukea aikuiselta.

Vaeltaja valitsee itselleen sopivan pestin ja ottaa pestin vastaan. Pesti on prosessi, johon kuuluvat tekijän löytäminen, perehdytys, tehtävät ja tavoitteet sekä tuesta, koulutuksesta ja palautteesta huolehtiminen koko pestin ajan. Pestattu tietää häneen kohdistuvat odotukset, tehtävät, toiminnan arvioinnin sekä sen, mistä tukea saa. Pesti suunnitellaan vaelluskarttaan huomioiden ajankäyttö, fyysiset mahdollisuudet ja oman vaeltajavartion kokoukset niin, että pesti mahdollistuu eikä ylikuormittumista tapahdu.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry