Suomi-projekti

Suomi-projekti

Vaeltajat - Tervetuloa vaeltajaksi
Vaeltajat kartuttavat omia tietojaan, taitojaan, ja tahtoaan tehdä erilaisia asioita, asettavat itselleen ja projektilleen toteuttamiskelpoisia tavoitteita samalla itsensä likoon laittaen. Suomiprojektin tehtyään vaeltajat osaavat paremmin ennakoida mahdollisesti eteen tulevia tilanteita ja varautua vaaratilanteisiin. Vaeltajat tunnistavat omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ryhmätyöskentelytavoissa ja oppivat toimimaan eri tavalla toimivien ihmisten kanssa.

Suomi-projekti on vaeltajavartion oma reissu jonnekin päin Suomea. Se viimeistelee Tervetuloa vaeltajaksi-vaiheen. Reissu voi olla esimerkiksi viikonlopun mittainen, ja se tehdään vaikkapa paikkakunnalle, jota vaeltajat eivät vielä tunne. Suomi-projektin aikana vaeltajat tutustuvat toisiinsa ja ryhmäytyvät vaeltajavartioksi, samalla pohtien myös omaa vaeltajuuttaan ja partiolaisuuttaan. Reissun suunnittelun lähtökohtana on se, että vaeltajat näkevät tai kokevat jotain uutta. Suomi-projekti on useamman viikon mittainen prosessi. Se sisältää kuusi Suomi-projektin aktiviteettia, joista aktiviteetti viisi on reissun toteuttaminen. Aktiviteetit 1–3 tehdään ennen reissua ja aktiviteetti kuusi sen jälkeen. Aktiviteettia neljä tehdään koko projektin ajan. Reissun aikana tehdään myös kaksi muuta vapaavalintaista vaeltajien aktiviteettia.


Vinkkejä minne mennä ja mitä tehdä löytyy Suomi-projektivinkeistä, joita on koottu suoraan paikallisilta partiolaisilta.

Pakolliset aktiviteetit

Muut aktiviteettiryhmät

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry