Tervetuloa vaeltajaksi

Tervetuloa vaeltajaksi

Vaeltajat - Tervetuloa vaeltajaksi
Vaeltaja tuntee vaeltajavartionsa jäsenet ja oman luotsinsa. Hän tuntee vaeltajaohjelman rakenteen ja sisällön pääpiirteissään. Vaeltaja tunnistaa partion merkityksen elämässään. Hän osaa toteuttaa pienen projektin. Vaeltaja antaa partiolupauksen.

Vaeltajaohjelma tarjoaa sinulle monenlaista toimintaa yksilönä ja vartiossa Suomessa sekä kansainvälisesti(kin). Mukanasi vaeltajan taipaleella kulkee vaeltajaluotsi ohjaamassa ja kannustamassa.

Oma aktiivisuutesi on hyvin tärkeää vaeltajaohjelman toteutumisessa, aktiviteettien tekemisessä ja tapahtumiin osallistumisessa. Vaeltajille suunnattu ohjelma on monipuolista, mielenkiintoista ja kehittävää niin pidemmänkin partiotaustan omaaville kuin uusille ehkä vaeltajaiässä partiotoimintaan mukaan tuleville. Vaeltajana saat tehdä myös erilaisia pestejä ja niissä oppimista kanssasi käy läpi vaeltajaluotsisi. Vaeltajille suunnattu ohjelma on joustavaa ja tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia ja tekemisen tapoja. Samalla opit suunnittelemaan omaa ajankäyttöäsi niin, että pystyt osallistumaan itseäsi kiinnostavaan partiotoimintaan sekä nauttimaan partiosta ja kehittymään.
Vaeltajaikäkauteen kuuluu oma lupauksensa ja aiempia ikäkausia laajemmat ihanteet. Lupauksen ja ihanteiden sisältöä ja merkitystä elämääsi pääset miettimään Suomi-projektin aikana.

Vaeltajan lupaus on Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa vaeltajan ihanteita joka päivä.

Vaeltajien ihanteita ovat

 

  • kunnioittaa toista ihmistä

 

  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

 

  • olla luotettava

 

  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen

 

  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

 

  • kehittää itseään ihmisenä

 

  • etsiä elämän totuutta

 


Rakenne
Vaeltajaohjelmassa kuljetaan kuten suunnistamisessa rastien ja suunnanottojen kautta kohti aikuisuutta. Samoajaohjelman päättävä siirtymä on startti vaeltajuuteen. Vaeltajaohjelma aloitetaan Tervetuloa vaeltajaksi -rastilla, jonka aikana tehdään vaelluskartta, toteutetaan Suomi-projekti ja annetaan vaeltajalupaus lippukunnan perinteiden mukaan. Jokaisen vaeltajan oma ohjelma rakentuu vaelluskarttaan(linkki). Vaelluskartta laaditaan ikäkauden alussa neljäksi vuodeksi, mutta vuosittain tehdään suunnanotto. Suunnanotossa mietitään, mitä on jo tehty ja mitä halutaan vielä tehdä, sen aikana vaelluskarttaa voi myös päivittää. Vaelluskartta on hyvä laatia vaeltajaluotsin kanssa tai ainakin käydä laatimisen jälkeen yhdessä läpi. Suomi-projekti(linkki) toteutetaan mieluiten oman vaeltajavartion kanssa ja siihen kuuluu reissu jonnekin päin Suomea.

Vaeltajaohjelman rungon muodostavat rastit, jotka sisältävät aktiviteetteja. Vaeltajaohjelmaan kuuluu pakollisia rasteja, joista tulee tehdä jokainen aktiviteetti. Pakollisia ovat Tervetuloa vaeltajaksi-, Partiojohtajan peruskurssi-, Ulkomaanprojekti- ja Aikuisuuteen-rastit. Loppujen 33 rastin joukosta valitaan kustakin vähintään yksi tehtävä aktiviteetti. Ohjelmaan on kirjoitettu rasteista ja aktiviteeteista tarkka tavoite ja kuvaus, jotta voit halutessasi soveltaa niiden toteutustapaa. Jokaiseen aktiviteettiin on myös lisätty muutama toteutusvinkki ja niitä voit kirjoittaa itsekin lisää partio-ohjelma.fi:ssä. Aktiviteetin tekemiseen oleellisesti liittyy myös kokemusten ja tekemisen aikana heränneiden ajatusten läpikäyminen luotsin kanssa.

Näiden lisäksi vaeltajaohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi piirin, FiSSc:n ja Suomen Partiolaisten järjestämät vaeltajatapahtumat, kisat, retket, leirit ja muut partiotapahtumat Suomessa ja kansainvälisesti.

Vaeltajaikäkauden lopussa tehdään ulkomaanprojekti, jonka ohjeistuksen löydät täältä.

Vartio ja luotsi

Vaeltajavartioon kuuluu 3 – 5 vaeltajaa. Vaeltajavartio voi muodostua yhden tai useamman lippukunnan 18 – 22-vuotiaista partiolaisista. Vaeltajan ei tarvitse olla aiemmin ollut partiolainen, vaan mukaan voi liittyä myös tässä ikäkaudessa. Vaeltajavartio voi koostua eri ikäisistä vaeltajista.

Vaeltajavartio kokoontuu ideaalitilanteessa yksi kaksi kertaa kuukaudessa. Vartio määrittää itse sopivan kokoontumisrytmin ja voi kokoontua myös etäyhteyksien avulla tai pitää kokouksia sosiaalisen median avulla. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja, valmistaudutaan erilaisiin tapahtumiin ja retkiin. Vaeltajavartion johtajaksi eli vartionjohtajaksi valitaan yksi vartion jäsenistä vähintään vuodeksi kerrallaan.

Vaeltajavartion toiminta voi loppua, kun koko vartio on saanut ohjelman tehtyä jäsenten ollessa 22-vuotiaita tai koostuessaan eri-ikäisistä se voi jatkaa elämäänsä, niin että vartioon tulee ja siitä lähtee vuosittain vaeltajia.

Vaeltaja voi kuulua ikäkauden aikana useaan vartioon. Vartioita voi muodostua esimerkiksi erilaisten projektien ympärille tai opiskelupaikkakunnan vaeltajista. Vaeltajavartion jäsenten on tarkoitus tutustua toisiinsa Suomi-projektin aikana. Vartion sisällä voi olla pienempiä aktiviteettikohtaisia ryhmiä tai niitä voidaan muodostaa eri vartioiden jäsenten kesken. Kaikkien vartion jäsenten ei tarvitse osallistua kaikkiin aktiviteetteihin ja meneillään voi yhtä aikaa olla useita projekteja.

Vaeltajien johtajat ja luotsin rooli

Vaeltajavartion vartionjohtaja
Vaeltajavartion vartionjohtaja on tyypillinen vertaisjohtaja. Vartionjohtajan tärkein tavoite on pitää vartion jäsenet mukana aktiivisessa vaeltajatoiminnassa riippumatta heidän asuinpaikoistaan, elämäntilanteistaan, partiopesteistään tai muusta vastaavasta. Vaeltajavartion johtajaksi eli vartionjohtajaksi valitaan yksi vartion jäsenistä vähintään vuodeksi kerrallaan. Vartionjohtajan, vartion ja sen vaeltajien toimintaa lippukunnan puolesta tukee vaeltajaluotsi. Vaeltajavartionjohtaja huolehtii, että vartion kokoukset järjestetään säännöllisesti ja että kaikille vartion jäsenille riittää sopivasti toimintaa ja vastuuta.

Luotsin rooli
Luotsi on aikuinen, yli 22-vuotias vaeltajaluotsikoulutuksen käynyt henkilö, jolla on riittävä näkemys vaeltajien ohjelman tavoitteesta ja sisällöstä. Hän tukee yksittäistä vaeltajaa ja koko vaeltajavartiota vaeltajaohjelman toteuttamisessa koko ikäkauden ajan. Vaeltajaikäkaudessa luotsi on mukana taustalla ohjaajana ja tukijana, mutta vaeltajat suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat toimintansa pääosin itse. Luotsin tärkeä tehtävä on vastata siitä, että vaeltajien henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat eli vaelluskartat toteutuvat ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Vastuu vaeltajien partiokasvatuksesta on luotsilla. Vaeltajien pesteissä ja projekteissa luotsin tehtävänä on tukea vaeltajan oppimista. Toisinaan myös luotsi voi järjestää toimintaa. Luotsin ei tarvitse olla mukana kaikissa vaeltajien vartiokokouksissa, mutta hänen on tärkeää pitää yhteyttä koko vaeltajavartioon säännöllisesti. Luotseiksi pitäisi pestata henkilöitä, joilla on riittävä motivaatio ja osaaminen pestin hoitamiseen. Luotsien pitäisi myös olla sellaisia, joiden kanssa vaeltajien on luontevaa työskennellä. Luotsin tärkein pääoma, josta vaeltajille tukea voi ammentaa, on hänen oma elämänkokemuksensa. Tästä johtuen luotseiksi kannattaa ensisijaisesti valita vaeltajaiän jo reippaasti ylittäneitä henkilöitä.

Mitä jos lippukunnassa ei ole vaeltajaluotsia? Vaeltaja voi etsiä luotsin itse. Voit kysyä lippukuntasi aikuisia partiolaisia luotsiksi tai miettiä, olisiko lähipiirissäsi joku ei-partiolainen aikuinen, jonka koet täyttävän luotsin kriteerit. Voit kysellä myös muiden lippukuntien aikuisista luotsia. Luotsin rooli on toimia tukijana, vastuu ohjelman toteuttamisesta on vaeltajalla itsellään. Luotsin tulee kuitenkin perehtyä myös vaeltajaohjelmaan ja sen tavoitteisiin, jotta hän voi tukea vaeltajia ohjelman toteuttamisessa.

Mitä jos lippukunnassa ei ole muita vaeltajia? Vaeltajavartion voi etsiä myös lippukunnan ulkopuolelta. Lähialueen lippukunnista kannattaa kysellä, olisiko heillä vaeltajaikäisiä. Jos omissa verkostoissasi ei ole muita vaeltajia, voit ottaa yhteyttä alueohjaajaan tai piirin vaeltajaohjelmasta vastaavaan henkilöön.

Pakolliset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry