Partio-ohjelma / Vaeltajat / Turvallisuus
Turvallisuus

Turvallisuus

Vaeltajat
Vaeltaja osaa ennakoida tilanteita ja tapahtumien kulkua sekä varautua vaaratilanteiden varalta. Vaeltaja osaa ottaa huomioon turvallisuusnäkökulmat arjessa ja esimerkiksi tapahtumaa järjestäessään sekä tuntee eri turvallisuus- ja pelastusjärjestöjä.

Vaeltaja laatii turvallisuussuunnitelmia ja varautuu onnettomuuksien varalta. Hän pyrkii omalla toiminnallaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä. Vaeltaja tutustuu ja osallistuu eri turvallisuus- ja pelastusjärjestöjen toimintaan.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry