Partio-ohjelma / Vaeltajat / Viestintä
Viestintä

Viestintä

Vaeltajat
Vaeltaja tuntee mediassa käytettyjä vaikutuskeinoja ja osaa tarvittaessa käyttää niitä myös itse. Hän osaa ilmaista oman perustellun mielipiteensä toisen ihmisen näkemystä kunnioittaen. Vaeltaja tuntee eri partiomediat ja osaa käyttää niitä. Hän ymmärtää lähdekritiikin merkityksen ja osaa soveltaa sitä saamiinsa viesteihin.

Vaeltaja tutustuu eri viestintäkanaviin. Hän oppii käyttämään niitä vastuullisesti. Vaeltaja tarkastelee viestintäkanavien kautta saamaansa tietoa kriittisesti. Hän haluaa käyttäytyä verkossa asiallisesti ja vaatii sitä myös muilta.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry