Vargungar

Vargungar

7-9 years old

Vargungarna är 7-9 år gamla scouter och de är indelade i grupper som kallas flockar.

I vargungeverksamheten gnisslar man inte tänder eller finslipar tävlingsutrustningen, utan njuter av det stundande äventyret. Lekar och berättelser spelar en viktig roll i vargungarnas värld. Vargungarna lär sig nya färdigheter och lär sig att fungera tillsammans på ett lekfullt sätt.

Utöver mötena varje vecka träffas vargungarna på utfärder och andra scoutevenemang så som scoutläger och vargungetävlingar. I vargungeprogrammet följer man spår: vargungarna gör mångsidiga aktiviteter inne och ute, i kårlokalen och på utfärderna.

Det viktiga är att vargungarna själv får göra sådant som är konkret.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors