Jag rör mig på vattnet

Jag rör mig på vattnet

Vargungar - Förhållandet till sig själv
Vargungen kan ta hand om sig själv och agera på ett tryggt och ändamålsenligt sätt till sjöss och i närheten av vatten. Vargungens båtlivskunskaper utvecklas.

Vargungen får handledning i att agera på ett tryggt och ändamålsenligt sätt till sjöss och i närheten av vatten. Vargungen lär sig att röra sig självständigt till sjöss i en liten båt eller farkost (t.ex. en roddbåt, jolle, kanot eller kajak). Spårets aktiviteter kan alla utföras flera gånger, varje gång med en ny typ av båt eller farkost. Kåren kan höra sig för om att låna kanoter, jollar och andra typer av farkoster t.ex. hos en kanotklubb, ett segelsällskap, andra kårer eller via scoutkansliet. Obs! När flocken genomför spåret är det bra om akela känner till hur det är med vargungarnas simkunskaper. En säkerhetsbåt behövs åtminstone när flocken övar paddling eller jollesegling.

För många vargungar kan det vara en utmaning att röra sig i en liten båt. Det är viktigt att akela planerar aktiviteterna så att varje vargungen kan få det stöd och den handledning hen behöver när hen övar. Det är alltså bra att se till att det finns tillräckligt många instruktörer på plats.

Valbara aktiviteter

Övriga Spår

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors