Verksamhet / Pandamärket

Pandamärket

Bild: Eveliina Saari

 

Scouterna och WWF i samarbete mot utarmningen av naturens mångfald

Jordklotet behöver välmående och mångsidiga naturmiljöer där det bor rikligt med olika växt- och djurarter. Den massiva utarmningen av naturens diversitet som människan har orsakat har drivit ett flertal arter i en riktig knipa.

 

Läget är kritiskt. Jordens biologiska mångfald minskar i en alarmerande takt. Antalet vilda ryggradsdjur har i genomsnitt minskat med 60 procent under bara cirka 40 års tid. Det finns nu färre ryggradsdjur än någonsin tidigare under mänsklighetens historia. Just nu pågår en aldrig tidigare skådad utrotningsvåg, orsakad av människan, och den hotar även ekonomin, matproduktionen och människans hälsa.

Varje växt- och djurart har sin egen uppgift i naturen och roll i näringskedjan. Då en viktig art minskar eller försvinner kan det ha en förödande betydelse för hela ekosystemet. Följderna kan vara allvarliga också för människorna. Genom att beskydda naturens mångfald beskyddar vi också faktorer som möjliggör människans välmående – till exempel rent vatten, ren luft, mat och arter av medicinskt värde.

 

Pandan befaller: Ut och finn naturens mångfald!

WWF och Finlands Scouter har tillsammans skapat ett märke som behandlar naturens mångfald. Aktiviteterna är tänkta att göras utomhus, under en utfärd. Märket finns för vargungar och äventyrsscouter (märkesmaterialet här nedan) och för spejarscouter (i skild flik).

Vargungar

Vargungens Panda-märke består av sex steg. Genom att följa dem bekantar sig vargungen med naturens mångfald.

Pandamärkets aktiviteter för vargungar 


Äventyrsscouterna

Äventyrsscouternas märke består av tre olika delar: TA REDA PÅ, AGERA och BERÄTTA. Det finns tre olika teman att välja mellan: skog, stadsnatur och vatten. Äventyrsscouterna väljer ett av dessa teman och får Pandamärket efter att ha gjort alla tre delar.

Pandamärkets aktiviteter för äventyrsscouter

 

Spejarscouter:

Spejarscouternas märke består av tre olika delar: Ta reda på, Agera och Berätta. Ur de två första delarna utförs alla tre aktiviteter, ur den tredje utförs minst en av två aktiviteter.

Pandamärkets aktiviteter för spejarscouter

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors