Explorerscouter (15-17 år)

Explorerscouter (15-17 år)

15-17-ihásiih

Explorerscouter är 15–17 år gamla och deras program tar tre år att genomföra. Explorerscoutprogrammet innehåller aktiviteter av olika omfattning, av vilka en del är obligatoriska och en del valfria. Aktiviteterna finns samlade i 20 så kallade fickor. När explorerscouterna genomför de obligatoriska fickorna och aktiviteterna får de bekanta sig med explorerscoutprogrammet, lära sig om ledarskap och samarbete samt vidga sina vyer utanför kåren. Det finns fem obligatoriska fickor (sjöscouterna har dessutom en sjätte obligatorisk sekond-ficka) och 14 så kallade temafickor. Varje år utför explorerscouterna en aktivitet ur var och en av temafickorna. Längden på aktiviteterna varierar från korta övningar till projekt som tar upp till ett år att genomföra. Genom aktiviteterna lär sig explorerscouterna alltså att utmana sig själva med alltmer krävande uppgifter.

När explorerscouterna vill visa upp vad de har lärt sig i scouterna kan de använda det Vet du vad du kan-verktyget. 

Syftet med modellstigarna är att göra det lättare att planera verksamheten. Det är fritt fram och dessutom klokt att anpassa modellerna så att de passar den egna gruppen.

Med hjälp av aktiviteter i explorerscoutprogrammet kan explorerscouterna öva upp sina jobbsökarfärdigheter under vintern, så går det bra när det är dags att söka sommarjobb. Här hittar finns det tips [länk på kommande]

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors