Världsåskådning

Världsåskådning

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten reflekterar över sin egen livsåskådning och kan diskutera om den. Hen jämför sina egna och scoutingens värderingar och bildar sig en egen uppfattning om rätt och fel.

Explorerscouten bekantar sig med den kristna kulturen och med kulturer som är främmande för hen. Explorerscouten funderar på sina egna värderingar och sitt eget förhållningssätt. Explorerscouten övar att stilla sig.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar