Välkommen explorerscout!

Välkommen explorerscout!

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten vet vad som händer under explorerscouttiden och vilka valmöjligheter hen har. Hen vet hurdant stöd och hurdan hjälp hen får av lotsen. Explorerscouten avger scoutlöftet och binder sig till explorerscoutens ideal.

Explorerscouten bekantar sig med sin åldersgrupp, åldergruppens program och samarbetet mellan explorerscoutpatrullen och lotsen. Lotsen förbereder aktiviteterna i denna ficka och funderar under aktiviteterna vem av patrullmedlemmarna som blir den första patrulledaren.

Obligatoriska aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar